Senast uppdaterad:

Skriv ut

Välj avgiftsmodell - Greenfee

Du behöver välja en greenfeemodell som du och din klubb vill använda, antingen traditionell greenfee eller greenfee enligt 3-7-4 metoden, man kan inte använda båda metoderna samtidigt.

Välj om om du vill använda greenfeemodell 3-7-4 eller traditionell greenfeemodell.

Du ställer in det under Ekonom-Hantera artikel-Inställningar.

Vill du välja Greenfeemodell 3-7-4 aktiveras den i två steg

1. Aktivera avgiften i bockrutan Aktivera avgiftsmodell och välj Greenfee 3-7-4, då skapas möjligheten att skapa greenfee enligt 3-7-4.
a. Den traditionella greenfeeavgifterna som är upplagda gäller tills vidare vid bokning men går ej att redigeras.
b. Det går inte att lägga upp nya greenfeeavgifter med den traditionella modellen
c. Nya greenfeeavgifter som ska läggas upp kan endast läggas upp med Artikeltyp = "Greenfee 3-7-4"
(artikeltyp Greenfee inte tillgänglig).

2. När du är klar med dina inställningar och lagt upp avgifter och parameterinställning för säsong och tid enligt greenfee 3-7-4 går du in i detta fönster och aktiverar Avgiftsmodell 3-7-4.
a. Alla redan bokade starttider med den traditionella greenfeeavgiften behåller det gamla priset.
b. Alla nya bokningar från det att du aktiverat får greenfeeavgifter enligt den nya modellen.
c. Alla greenfeeavgifter som är upplagda sedan tidigare finns kvar men blir inaktiva. Det går att söka fram
dessa avgifter genom att söka avgifter och kryssa ur Endast aktiva så visas alla gamla avgifter.

Du kan när som helst gå in och avaktivera Greenfeemodell 3-7-4 och istället aktivera den traditionella avgifterna igen genom att markera alternativet Traditionell avgiftsmodell.

Om ändringar sker ta alltid för vana att söka fram alla GF-avgifter av den typen du valt ska vara aktiv och se till att alla avgifter är aktiverade på korrekt sätt.