Senast uppdaterad:

Skriv ut

Hantera kapitalinsats i GIT

Kopplingen mellan klubbens kapitalinsatser och medlem/person samt partners, hanteras i fliken Artiklar och avgifter (på Person), och Avgifter (på Partners). Här får du reda på hur du lägger till, gör ett ägarbyte och ta bort kapitalinsats från person eller partners.

Kapitalinsatser hanteras på liknande sätt på både Person och Partners, föruttom att kapitalinsatstyp Lån till klubb är inte tillgäng på Partners.

Till skillnad från gamla GIT finns det en ny process för hur man lägger upp kapitalinsatster, beroende på om man ska ta från klubbens befintlig kapitalinsatsregister eller från en person/partner som redan står som ägare. 

Under fliken Artiklar och avgifter (personbild) visas befintliga insatser samt status på insatsen. Här kan man koppla till nya kapitalinsatser, byt ägare och nyttjare samt ta bort gamla.

 

Om du skall lägga till en kapitalinsats som finns upplagd i klubbens register gör du såhär: Klicka på Lägg till för att tilldela en kapitalinsats. Modalen Lägg till kapitalinsats öppnas. Använd radioknapparna för att välja kapitalinsatstyp och dropdown-menyn för att välja kapitalinsatsserie. 

I denna vy är bara kapitalinsatser som finns upplagda på klubbens register tillgängliga för val. För att se alla kapitalinsatser på klubben inkl ägare ska du titta på artikelinformationen under Ekonomi - Hantera artilkar och välja Kapitalinsatser därifrån

 

I listvyn kan du söka efter en viss nummer eller nummerserie. För att se en kapitalinstansens egenskaperna klicka informationsikonen [i].
Modalen Innehav kapitalinsats visar nuvarande ägare och ägarhistoriken för aktuell kapitalinsats. Markera en kapitalinstans i listan och klicka klicka knappen Välj för att lägga upp kapitalinstansen på personen eller partnern. 

Klicka på penna-ikonen som öppnar upp modalen Innehav kapitalinsats. Kontrollera att det står personens namn som nuvarande ägare och att upplagd datum är korrekt. Bocka inte i kryssrutan Aktiv (A), det innebär att insatsen aktiveras direkt och inte kommer med på nästa faktura.

När du har kopplat en insats till en medlem, är nästa steg att  debitera kapitalinsatsen. Det kan du göra på flera sätt.

1. Fakturera via personbilden läs mer här

2.Använder din klubb Min Golf för betalning se Direktbetalning för Min Golf. Läs mer här

3. Skapa fakturaunderlag för fakturering via tredjepartsleverantör. (notera att tilldelning av avgifter måste vara gjord) Läs mer här

Har du  Aktier eller Spelrätter som du säljer till annan person vid utträde registrerar du ett ägarbyte. Se nedan.

Ägarebyte av kapitalinsatstyp Aktie och Spelrätt Visa

Kapitalinsatstyper Aktie och Spelrätt har en ägare kopplad till sig, vilken man kan byta vid försäljning av en kapitalinsats till en ny medlem.

När man skall byta ägare på en spelrätt/aktie kan man börja med att registrera att den är till försäljning för den nuvarande ägaren. Man kan därigenom visa alla spelrätter/aktier som är till försäljning i artikelns Serie.
För att registrera att den är till försäljning går man in på avgiftsfliken på nuvarande ägarens personbild, klickar på penna-ikonen för att öppna Innehav kapitalinsats och bocka i kryssrutan Till försäljning. 

Klickar på Spara, som i sin tur stänger modalen, och öppnar Innehav kapitalinsats modalen igen. Byt ägare-knappen är nu aktiverad. Klickar man på den för att söka fram nya ägarens. Använd Urvalsfunktionen för att söka antigen efter person eller partner.

Trycker Enter för att lägga till personen/partnern i som ny ägare i modalen Innehav kapitalinsats och klickar på Spara.

Den sålde kapitalinstansen finns nu under fd. ägarens Avgiftshistorik med statusen Borttagen. 
Går man nu in på den nya ägarens personbild är kapitalinsatsen upplagd med statusen Aktiverad och med bytesdagens aktiveringsdatum.

Kapitalinstansens ägarhistorik är nu också uppdaterad.

 

Nyttjarehantering av kapitalinsatstyp Aktie och Spelrätt Visa

En viktig förutsättning för att kunna registrera en nyttjare på en spelrätt eller aktie är att den markeras med egenskapen "Får upplåtas till annan person". Denna inställning kan man slå på/av när man skapar artikeln eller vid senare tillfälle (Se Ny kapitalinsats i nya GIT). När denna inställning är påslagen är Byt nyttjare-knappen aktiv i modalen Innehav kapitalinsats på ägarens kaptialinstans. 

Skillnaden på ägare och nyttjare har med typen av kapitalinsats att göra. Om det är en partner som äger spelrätten/aktien kan man registrera vem som får nyttja partnerns spelrätt. När personen slutar på partnern skall man registrera en annan nyttjare till spelrätten som partnern äger.

Som person får man också låna ut sin spelrätt till en annan medlem, men då får ägaren inte ha ett aktiv medlemskap i klubben. 

När en nyttjare läggs upp på en kapitalinstans visas kapitalinstansen också i den nya nyttjaren Avgiftslista med status Aktiverad. Man vet att personen är bara en nyttjare av en kapitalinsats eftersom kryssrutan Aktiv är ibockad men dimmad. 

Man kan ta bort en nyttjare från en kapitalinstans genom att klicka på soptunnan. 

OBS! Vid ägarbyte eller återlämning av kapitalinstansen till klubben tas bort nuvarande nyttjaren per automatik. 

Man kan göra nuvarande nyttjare till ägare genom att lägga upp kapitalinsatsen till försäljning, klicka byt ägare-knappen och söker efter nuvarande nyttjare.

OBS! Eftersom ägaren är alltid nyttjare (om ingen annan nyttjare finns upplagd) så går det inte längre att lägga upp ägaren som nyttjare också. 

 

Ta bort Spelrätt / Aktie Visa

En kapitalinstans som är aktiverad dvs betalmarkerad kan alltid tas bort från ägaren genom 1) ägarbytesprocessen eller 2) återlämning till klubbprocessen.

Om en medlem behöver lämna ifrån sig sitt ägandertt på en aktie eller spelrätt p.g.a utträde utan försäljning eller är avliden kan man återlämna kapitalinsatsen till klubbens register. Detta görs genom att klicka på penna-ikonen och öppna Innehav kapitalinsats. Därifrån ska kryssrutan Återlämna till klubben vara aktiv. Markerar man kryssrutan och klickar på Spara-knappen kopplas bort kapitalinsatsen från personen.

Kapitalinsatsen hamnar i Avgiftshistoriken med statusen Borttagen och återlämnas till klubbens register. Ägarhistoriken också uppdateras.   

Inaktivering av en kapitalinsats Visa

Man kan alltid inaktivera en kapitalinsats dock är det inte att rekommendera eftersom vid inaktivering lämnas kapitalinstansen inte tillbaka till klubbens register och blir kvar i personens/partners avgiftslista med statusen Inaktiverad.

All funktionalitet tas bort från kapitalinstansen (återbetalning, återlämna till klubb, till försäljning samt byt ägare/nyttjare-knappen)