Senast uppdaterad:

Skriv ut

Widget & API

GIT API är samlingsnamnet på en serie av funktioner och protokoll (web services) för att läsa och skriva data till GIT-systemet t.ex. från en klubbs ordinarie hemsida.
GIT används av samtliga golfklubbar (M1- och M2-medlemmar) och till SGF associerade organisationer (A1/A2) samt av intresseorganisationer som PGA.
All relevant information som rör golfverksamheten hanteras och lagras i GIT. Det är i GIT som bokningar av speltider och anmälningar till tävlingar görs. I den centrala GIT-databasen lagras alla klubbars medlemsregister, klubbparametrar (klubbfakta, adresser mm), tävlingsdata, hål/slinga/bana (slope och scorekort), avgifter och priser, tidbokningsregister, kontaktregister mm.

GIT API är samlingsnamnet på en serie av funktioner och protokoll (web services) för att läsa och skriva data till GIT-systemet.
Med hjälp av GIT API kan externa programvaror, t.ex. ekonomisystem, rapportverktyg, webbsidor, mobila lösningar, telefontjänster m.m. kopplas mot GIT:s databas. Därigenom är det möjligt att på ett effektivt sätt bredda användningsområdet för GIT.


Läs mer om Klubblicens Visa

Flera funktioner i version 3 av GIT API är öppna för golfklubben. Flera klubbar har utvecklat funktioner på egna hemsidan för att exempelvis visa en sökbar medlemsmatrikel eller visa tävlingsprogram  och start-och resultatlistor.

De flesta klubbar använder dock GIT widgets sin hemsida. En widget är en färdigprogrammerad sträng där klubben bara fyller i det klubbunika. Widget är kopplade mot GIT API. Läs mer om Widgets på Golf.se

Följande funktioner finns i klubblicensen:

  • Medlemsmatrikel
  • Personuppslag för kontroll av hemmaklubb, ålder kön och handicap
  • Inloggningsfunktion för Min Golf
  • Fakta om klubben (motsvarande Golfguiden)
  • Fakta om banan (scorekortsuppgifter)
  • Tävlingsdata i form av tävlingsprogram, egenskaper för varje tävling samt anmälnings-, start- och resultatlistor - detta ligger numer i ett separat API eftersom GIT Tävling ligger separat

Gemensamt för funktionerna är att det går att läsa ut data ur GIT men inte skriva in data.

För att nyttja GIT API krävs programmeringsvana och kunskaper i hur man hanterar web services. Det krävs också hyggliga kunskaper i hur GIT fungerar.

Klubben använder ofta externa programmerare (ingår inte i GIT-avgiften) dock kan inte extern part beställa klubbens licensnycker utan det behöver klubben själv göra.

Läs mer om GIT Utvecklarlicens Visa

SGF upplåter numera utvecklarlicenser för kommersiellt bruk till Golfens IT-system, GIT, inom specifika områden. Licenserna ger tillgång till funktioner i GIT och åtkomst till den centrala GIT-databasen.

 

Ladda ner översiktlig information om upplägg, innehåll, priser och olika licenspaket här (pdf) »

 

Externa företag som vill bygga lösningar mot GIT, t.ex. koppla egna befintliga programvaror mot GIT, kan kontakta Eva Bergström eva.bergstrom@golf.se för information och diskussion rörande ev. utvecklarlicens till GIT API.