Senast uppdaterad:

Skriv ut

Widget & API

GIT API är samlingsnamnet på en serie funktioner och protokoll som gör att till exempel en klubbs hemsida kan prata med och inhämta data från GIT.
All relevant information som rör golfverksamheten hanteras och lagras i GIT.

Det är i GIT som bokningar av speltider och anmälningar till tävlingar görs.

I den centrala GIT-databasen lagras alla klubbars medlemsregister, klubbparametrar (klubbfakta, adresser, med mera), tävlingsdata, hål/slinga/bana (slope och scorekort), avgifter och priser, tidbokningsregister, kontaktregister, med mera.

Klubblicens

GIT API Klubblicens ger tillgång till delar av klubbens specifika information i GIT och klubben kan själv, alternativt via anlitad konsult, skriva applikationer mot API:et som hämtar och presenterar önskad information.

I version 3 av GIT API finns flera funktioner öppna för golfklubben. Många klubbar har utvecklat funktioner på sin egen hemsida för att till exempel visa en sökbar medlemsmatrikel.

Läs mer om Klubblicens här »

De flesta klubbar använder dock GIT widgets på sin hemsida. En widget är en färdig applikation, där klubben bara fyller i det klubbunika med ett javascript. GIT widget är kopplat till GIT API.


Läs mer om Widgets på Golf.se »

GIT Utvecklarlicens

Det är möjligt för externa företag att teckna en API-licens med Svenska Golfförbundet för användning i produkter och tjänster som faller utanför det primära kärnområdet för GIT. Licenserna ger tillgång till funktioner i GIT och åtkomst till den centrala GIT-databasen.

 

Läs mer på Golf.se »