GIT Tävling

Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT Tävling är en helt webbaserad applikation för att hantera en tävling. Allt kan göras på en dator, surfplatta eller mobiltelefon med internetuppkoppling.

Man skapar tävlingarna och gör alla inställningar för tävlingen i applikationen. Man skapar startlistor, registrerar resultat, publicerar resultatlistor och överför hcpändringar.

Tänk på att

Multiklasser

Om spelare i Min Golf glömmer att ange i vilken klass/klasser denne vill delta i så anmäls spelaren automatiskt i den översta klassen i klassinställningar som spelaren är behörig att deltaga i. Tävlingsledningen måste därför kontrollera vilka klasser spelaren vill delta i.

 

Tävling baserad på antal hål som INTE är 9 eller 18

GIT Tävling stödjer inte en tävling som i en rond inte går över 9 eller 18 hål (6+6+6 tävlingar stöds dock). Undvik därför att lägga upp tävlingar med ronder som går t.ex över 12 hål.

Information

Vad är GIT Tävling? Du finner mer info om GIT Tävling i text och bildform via de olika ämnesområdena i menyn till vänster, om du istället föredrar rörlig bild kan du hitta filmer om GIT Tävling bland våra Instruktionsfilmer.

 

Funktion URL Inloggning
GIT Tävling http://gittour.golf.se Samma inloggning som i GIT. Klicka här för att se vilka specifika behörigheter som krävs.
Testklubben GIT Tävling http://test.gittour.golf.se GolfID: tkl, lösenord: 5102 
Mobil scoring för
tävlingsledningen
http://mgittour.golf.se Samma inloggning som i GIT. Kräver vissa
behörigheter.
 

Tävlingar som skapas i GIT Tävling, hanteras helt inom GIT Tävling och Min Golf.
Klubben "startas" i GIT Tävling vid första inloggningen som görs via GIT.

Förstagångsinloggning

Den som först via GIT loggar in i GIT Tävling på golfklubben gör att klubben "läggs upp" i GIT Tävling och den som loggar in blir användare i GIT Tävling.

Inloggningen sker via menykommandot Tjänster » Nya GIT Tävling i vänsterkanten på bilden.

 

Logga in som användare

Därefter kan du välja om du vill logga in via GIT (där du blir direktinloggad) eller via adressen: gittour.golf.se (där du måste ange ditt Golf-ID och GIT-lösenord).
Varje person som via GIT loggar in på Nya GIT Tävling registreras som användare i Nya GIT Tävling.

För att bli inloggad i GIT Tävling från GIT krävs att du har tävlingsbehörighet i GIT. Behörigheterna i GIT är:

  • Skapa Tävling/arrangemang
  • Uppdatera Tävling/arrangemang
  • Ta bort Tävling/arrangemang
  • Skapa tävlingsanmälan
  • Uppdatera tävlingsanmälan
  • Ta bort tävlingsanmälan

För att skapa startförbud i GIT starttidsschema från GIT Tävling krävs att:

  • användaren har behörighet att Uppdatera hål/slinga/bana på aktuell klubb

Användaren kan endast skapa startförbud på den klubb denne är inloggad på i GIT Tävling.

Det är också möjligt att direkt inne i tävlingen Tilldela behörighet till någon som kan hjälpa till med den aktuella tävlingen.

 

             

Så här ser inloggningen ut inne i nya GIT Tävling på adressen gittour.golf.se

 

Koppling mellan GIT och GIT Tävling.

Man kan anmäla sig till alla tävlingar via Min Golf och anmälning-, start och resultatlistor visas som vanligt i Min Golf, men tävlingen visas inte i GIT. När man gör en nyanmälan direkt i GIT Tävling hämtas kontaktinformation, HCP mm från GIT:s medlemsregister, uppgifterna kopieras och lagras som fristående spelarinformation i GIT Tävling. Man kan sedan ändra en spelares kontaktuppgifter mm men dessa uppgifter gäller bara för aktuell tävling. Sökväg till GIT Tävling är http://gittour.golf.se.

Koppling finns också till GIT genom att bandefinitionerna hämtas från GIT. En tävling med fler än 1 rond kan spelas på olika klubbar då man hämtar in baninformation från valfri bana som finns registrerade i GIT. Banparametrarna kopieras in till GIT Tävling från definitionen i GIT och kan därefter justeras lokalt just för den aktuella tävlingen. Man kan också lägga upp en helt ny bana i GIT Tävling.

Man kan importera spelare från en tävling i GIT genom att exportera en Excel-fil med Golf-ID i GIT och importera denna i GIT Tävling.

När tävlingen är klar och avslutas i GIT Tävling överförs HCP till GIT och registreras i medlemsregistret.

 

Till höger i rubrikfältet finns tre länkar för inställningar, hjälp och Logga ut. Läs mer på sidan Inställningar ».

 

             

GIT Tävling består av 3 huvudfunktioner:

TÄVLING

Skapa och administrera alla funktioner i en tävling.

ORDER OF MERITS

Skapa och hantera flera olika Order-of-Merit listor som uppdateras automatiskt vid en tävling. Dessa OoM listor skapas inom den klubb som administratören är kopplad till. 

BILDSPEL

Skapa start- och resultatlistor som bildspel för visning på dator, surfplatta eller mobiltelefon. Detta är ett komplement till nuvarande TV-visning.