Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT Tävling

GIT Tävling är en helt webbaserad applikation för att hantera en tävling. Allt kan göras på en dator, surfplatta eller mobiltelefon med internetuppkoppling. Du skapar tävlingarna och gör alla inställningar för tävlingen i applikationen. Du skapar startlistor, registrerar resultat, publicerar resultatlistor och överför HCP i GIT Tävling.

Förstagångsinloggning

Den som först via GIT loggar in i GIT Tävling på golfklubben gör att klubben "läggs upp" i GIT Tävling och den som loggar in blir användare i GIT Tävling. Inloggningen sker via menykommandot Tjänster » GIT Tävling i vänsterkanten på bilden.

Logga in som användare

Därefter kan du välja om du vill logga in via GIT (där du blir direktinloggad) eller via adressen: gittour.golf.se (där du måste ange ditt Golf-ID och GIT-lösenord). Varje person som via GIT loggar in på GIT Tävling registreras som användare i GIT Tävling. 

             

Så här ser inloggningen ut inne i GIT Tävling på adressen gittour.golf.se

 

GIT Tävling består av 3 huvudfunktioner: 

TÄVLING

Skapa och administrera alla funktioner i en tävling.

ORDER OF MERIT

Skapa och hantera flera olika Order-of-Merit listor som uppdateras automatiskt vid en tävling. Dessa OoM listor skapas inom den klubb som administratören är kopplad till. 

BILDSPEL

Skapa start- och resultatlistor som bildspel för visning på dator, surfplatta eller mobiltelefon. Detta är ett komplement till nuvarande TV-visning.

Du kan anmäla sig till alla tävlingar via Min Golf och anmälning-, start och resultatlistor visas som vanligt i Min Golf, men tävlingen visas inte i GIT. När man gör en nyanmälan direkt i GIT Tävling hämtas kontaktinformation, HCP mm från GIT:s medlemsregister, uppgifterna kopieras och lagras som fristående spelarinformation i GIT Tävling. Man kan sedan ändra en spelares kontaktuppgifter mm men dessa uppgifter gäller bara för aktuell tävling. Sökväg till GIT Tävling är http://gittour.golf.se. 

Du kan importera spelare från en tävling i GIT genom att exportera en Excel-fil med Golf-ID i GIT och importera denna i GIT Tävling. När tävlingen är klar och avslutas i GIT Tävling överförs HCP till GIT och registreras i medlemsregistret.

Utbildning och filmer Visa

Du finner mer info om GIT Tävling i text och bildform via de olika ämnesområdena i menyn till vänster, om du istället föredrar rörlig bild kan du hitta filmer om GIT Tävling bland våra Instruktionsfilmer.

Funktion URL Inloggning
GIT Tävling http://gittour.golf.se Samma inloggning som i GIT. Klicka här för att se vilka specifika behörigheter som krävs.
Testklubben GIT Tävling http://test.gittour.golf.se GolfID: tkl, lösenord: 5102 
Mobil scoring för
tävlingsledningen
http://mgittour.golf.se Samma inloggning som i GIT. Kräver vissa
behörigheter.