Senast uppdaterad:

Skriv ut

Ruta uppdatera banor

En informationsruta visas om att banan inte uppdateras på ex antal dagar (visas efter 60 dagar), visas inne på en specifik tävling. Rutan är enbart en informations- och påminnelseruta, som visas för att undvika att man genomför tävling på en bana som har gamla värden t.ex. gamla slopevärden inlagda.

Om du uppdaterar banan (med slopevärden, nya tee etc.) i GIT, så behöver man också uppdatera Bana i GIT Tävling för att nya ändringar skall slå igenom. OBS... Detta måste göras på samtliga framtida tävlingar som redan är upplagda.

För att hämta de senaste värdena för bana, gå in på menyvalet Inställningar – Banor och välj Uppdatera, då kommer den ”nya” banan in på tävlingen.

Det går bra att se över att nya värdena är på plats genom att klicka på banan och sedan gå igenom flikarna Tees och Hål.

Om nya tees har tillkommit/plockats bort/byte till hektometersystem gjorts, så kan man behöva ange kopplingen mellan tees som fanns på "gamla" banan och tees som återfinns på "nya" banan.