Senast uppdaterad:

Skriv ut

Startlista

När anmälningstiden har gått ut skall man skapa startordning eller lotta tävlingen. Välj aktuell tävling i listan över tävlingar och klicka fliken. 

Startlista. Innan man har skapat några startinställningar, visas status NO SETUP. Klicka på den runda pilen längst till vänster och därefter länken Skapa inställning ».

 

     

Först får du en fråga om du vill uppdatera HCP och kontaktuppgifter för alla anmälningar från GIT. Klicka JA

Skapandet av startlistan görs därefter i 3 steg.


 

I första steget väljer du startordning löpande (deltagarna går efter varandra i tidsordning) eller Shot Gun (delt startar vid samma tidpunkt men på olika hål). Klicka NÄSTA för att gå vidare.

 


            

I steg 2 anger man Starthål, Starttid, Intervall och Bollstorlek. Intervall anges endast med heltal, se kommentar nedan.

Du kan lägga till ett ytterligare starthål och en ytterligare starttid med knapparna LÄGG TILL.

Klicka NÄSTA för att gå vidare.

 Angående starttidsintervall i nya GIT Tävling.

När man sätter regler för hur många minuter det ska vara mellan bollarna. Ex. i GIT kan man skriva 8,5. Då blir tiderna ex. 09:00, 09:08: 09:17, 09:25 osv.

Vill du ha motsvarande starttider i nya GIT Tävling så skriver man 8,9 vilket betyder 8 minuter mellan varannan tid och 9 mellan varannan tid. Detta ger motsvarande starttidsintervall som 8,5 i GIT.


     

I steg 3 väljer olika lottningstyper.

Du kan lotta efter en lottningsmall eller välja ingen mall och ange egna lottningsparametrar.

Det finns färdiga 5 mallar för lottningen.

- Handicapordning
- Anmälningsordning
- Fri lottning
- Handicapfördelning per starttid
- Klassvis fri lottning

Omvänd startlista från 1 tee (dag 1) (används av Swedish Golf Tour, behöver ha ett seedat startfält)
Omvänd startlista från 1 tee (dag 2) (används av Swedish Golf Tour, behöver ha ett seedat startfält)
Skandia Tour (0-16 år/17-21 år fördelat på klass) (används för Skandia Tour tävlingar)
Tre grupper efter HCP (startfältet delas in HCP-grupper)Du kan också välja Ingen mall och styra lottningen manuellt.

Då kan du skapa grupper per kön eller klass. 

Du kan välja sortering (anmälningstid, handicap, ålder eller aktuell position i tävlingen), eller

man kan lägga in begränsningar på hur många från samma klubb/lag som lottas in i samma boll.

Har man en tävling med flera ronder och har resultat inmatat för ex. rond 1, så finns också valet att lotta utifrån Resultat.

När anmälningstiden har gått ut, skall man skapa startordningen (lotta) för tävlingen. Klicka fliken STARTLISTA och därefter länken Skapa startlista.

Man kan göra om lottningen genom att klicka länken Nollställ.

Redigera startlistan

Du kan även redigera startlistan manuellt genom att klicka länken Redigera inställning. Alla lottade spelare visas i spalten till vänster.
Markera en (eller flera) spelare genom att klicka i den tomma rutan så att raden blir orange. Dra sedan den (eller de) markerade raderna till önskad starttid direkt i den vänstra spalten. När det mottagande fältet blir ljusgult har du hamnat rätt, släpp musknappen för att placera spelaren på avsedd starttid (en starttid kan tillfälligtvis innehålla flera än 4 spelare under tiden flyttar om i startlistan).

Du kan även dra markerade spelare till spalten till höger. där eventuella reserver redan ligger, för att sedan dra tillbaka spelaren till en annan starttid i den vänstra spalten.

 

Du kan lägga till ett extra fält i spelarlistan, välj ett av flera olika alternativ i fältet Extra fält. Det finns också funktioner för att lägga till tider och lägga till en paus i startlistan.

Glöm inte att klicka SPARA när du är klar.

Efteranmälan Visa

När du har efteranmält en eller flera personer måste man lägga in dessa i startlistan via Redigera startlista för att kunna rapportera scoren. Om spelaren läggs till efter att Scoreinmatningen är öppnad, välj då alternativet Lägg till spelare i Startlista fliken, den efteranmälda spelaren finns då tillgänglig att lägga till.

 

Utskrift av startlistor och etiketter

När du visar en startlista på skärmen kan du klicka på rapportknappen längst upp till höger för att skriva ut eller exportera listan.

För att skriva ut scorekortetiketter klickar du på fliken RAPPORTER och väljer Startlista där det finns olika listor att välja på.

 


Under valet Etikett finns det flera olika format för scorekortetiketter.
Man kan även välja sorteringsordning och vilka fält etiketten skall innehålla via kryssrutor i samma dialogruta.

Läs mer på sidan Rapporter ».

 

Lottning av flera ronder Visa

Om du har en tävling med flera ronder som skall lottas, så kan man komma få möjlighet att lotta ronderna baserat på föregående ronds startlista. Detta inträffar vanligtvis vid en 36-, 54- eller 72-hålstävling, möjligheten ges om föregående rond erhåller samma hålkombination som den nya ronden som skall lottas t.ex. hål 1-18. Därav kommer inte alternativet upp vid en "6+6+6 hålstävling", där hålkombinationerna varieras mellan ronderna.

Du kan lotta ronderna oberoende av varandra som vanligt eller man kan göra lottningen beroende av den föregående ronden.

             

När du skapar startordningen för rond 2,3 eller 4 visas en dialogruta där man väljer om man vill basera lottningen på föregående rond.

När du väljer att basera lottningen på föregående rond får man 5 val beroende på hur föregående rond lottades.
Vilka val som är valbara kan bero på antal starthål och antal starttider som används på föregående rond.

 - Omvänd ordningsföljd
 - Omvänt starthål
 - Omvänd starttid
 - Motsatt bana
 - Behåll matchnummer
Det går att variera antal minuter mellan bollarna ifrån föregående rond.    

 

Om du inte bockar för omvänd ordningsföljd får man samma startordning som vid föregående rond. OBS! Klasserna måste vara exakt samma som för föregående rond. Man kan t.ex. inte ha tre klasser i rond 1 (A, B och C) och två klasser i rond 2 (A och B). I det senare fallet får du inte ovan fyra val vid lottning.

Omvänt starthål respektive omvänd starttid kan bara markeras om du hade angivit 2 starthål respektive 2 starttider för föregående rond.
Motsatt bana kan bara väljas om man hade två olika banor för föregående rond.