Senast uppdaterad:

Skriv ut

Distriktets kontaktpersoner

När man loggar in på ett distrikts organisationsenhet, kan man lägga in adressinformation för kontaktpersoner och funktionärer på distriktet. Dessa visar klubbarnas listor över kontaktpersoner.

För att lägga in distriktets kontaktpersoner på distriktets Organisationsenhet (OE) skall man logga in på distriktet och ha behörighet för att skapa, läsa och uppdatera person.

Nu kan distriktens kontaktpersoner läggas in direkt av resp distrikt, dessa kontaktpersoner visas för klubben på sidan med klubbens kontaktpersoner.
Vissa av distriktets kontaktpersoner (t.ex. lagledare), de som klubben lagt upp visas för klubbens medlemmar på Min Golf.

Distrikten kan även registrera egna roller som en kontaktperson kan kopplas till, t.ex. lagledare för olika distriktslag och seriespel.

Registrera kontaktperson på distrikt

Ett nytt menykommando Register» Distriktetskontaktpersoner » finns när man har loggat in på distriktets OE.
Kommandot finns även bland kortkommandona i bildens vänsterkant.

Fönstret Mottagare av information från SGF och distrikt öppnas

 

I bilden söker man fram aktuell kontaktperson med hjälp av Golf-ID eller namn. Tänk på att markera sökområde Hela registret eftersom personerna finns registrerade på sina resp klubbar.
Klicka Sök för att visa sökresultatet.
Markera aktuell person och klicka Välj. När man valt en person måste man bläddra fram och markera den Roll som personen skall ha i listrutan för roller.
Man kan registrera en alternativ e-postadress eller ett alternativt telefonnr om man inte vill använda de primära uppgifterna från medlemsregistret.

I listrutan över roller i bilden ovan visas de fördefinierade roller som man kan välja bland. Roller kan tillkomma i kommande releaser, så bläddra i rollistan så finner du alla aktuella roller som kan användas.

Klicka Lägg till för att visa personen bland kontaktpersonerna och klicka Spara. Genom att markera en kontaktperson i rutan till vänster kan man Ändra eller Ta bort en kontaktperson.

Via rapporten GIT.Kontaktpersoner.Excel.rpx under kommando Rapporter » Organisationsenhet » Organisationsenhetsrapporter » kan man skriva ut registrerade kontaktpersoner på distriktsnivå, när man är inloggad på distriktets OE.

Distriktsunika roller

På distriktsnivå kan man även skapa egna distriktsunika roller som klubbarna kan använda när de skall lägga in t.ex. olika lagledare. Läs mer på sidan Distrikt » Registrera roller ».

Följande tabell visar vad som visas i olika inloggningar.