Senast uppdaterad:

Skriv ut

Hantera Kö i GIT

Nya GIT innehåller även en funktion för att hantera köer av olika slag. Det vanligaste är en kö för att bli medlem i en klubb, men man kan också ha köer till t.ex. ett bagskåp eller ett klädskåp.

Man kan t.ex. ha flera köer för olika typer av medlemskap och en separat kö för att registrera nybörjare som påbörjat utbildning men ännu inte blivit medlemmar.

 I GIT finns funktion för att hantera kö och du kan även koppla avgifter till köande personer. Köerna kan handla om annat än medlemskap t.ex. kö till klädskåp m.m.Sök fram person som du vill lägga till i en Kö. Under fliken Medlem och klubbinfo hittar du Kö funktionen. Eventuella köuppgifter visas under fliken Kö.

Registrera kömedlem

Klicka på Lägg till. Då öppnas rutan Lägg till köplats.

  1. Välj den kötyp du har lagt upp sedan tidigare.
  2. Välj datum för när köplats upprättas.
  3. Klockslag lägger systemet till själv.  Flera personer som ställs i kön samma dag särskiljes med klockslaget.
  4. Här har du också möjlighet att skriva noteringar om något som behöver uppmärksammas för köplatsen.
  5. Om du har en köavgift bockar du i rutan Lägg till köavgift och priset sätts automatiskt enligt avgiftsreglerna.

Under Administration»Inställningar Klubb»Kötyper i GIT klienten lägger du än så länge upp kötyper och eventuella köavgifter. (kommer under hösten 2022 också att flyttas till Nya GIT)

När personen är upplagd ser du enkelt , kötyp, anmälningsdatum vilken köplats samt ev. noteringar. Under klubbrelation längst upp till höger i personbilden finns också uppgifter om kö.

Systemet håller reda på platserna i kön som alltid visas från 1 och uppåt. För att ta bort en person ur en kö markerar soptunnan ute till höger och personen försvinner från kön. Resterande personer uppdateras med nya köplatser.

Notera att köuppgiftera försvinner förutsatt att personen inte finns med i någon annan kö.

Tips... De finns särskilda rapporter för Kö-hanteringen. Dessa hittar du bland Personrapporter.

Redigera kömedlem

Klicka på aktuell kötyp som markeras med underline. Nu kan du ändra datum, klockslag och notering. Klicka på Spara