Senast uppdaterad:

Skriv ut

Guiden Skapa fakturaunderlag steg 1-5

Guiden steg 1

För att starta guiden klickar du på menyvalet Skapa fakturaunderlag.

I droplista Fakturaår väljer du Fakturaår. 
Styr vilket år en avgift som saknar giltighetsdatum ska vara giltig (giltighetsdatum sätts enligt inställningarna på avgiften)


I första steget av guiden bestämmer du till vilken grupp (enskild alt. fler personer eller enskilt företag alt. fler företag) du vill skapa fakturaunderlag för.

Tips, om du vill fakturera avgifter för en viss person går det att göra direkt från Personbilden.

Om klubben har fler Säljorganisationer så väljer du säljorganisation i droplistan.

2. Kategori

Väljer du vilka kategoriers om ska faktureras. Har du exempelvis valt Fler personer i steg 1 kan du bara välja medlemskategorier och kökategorier alt. kryssa i Person som äger endast kapitalinsats/skåp.

Mer om Person som äger endast kapitalinsats/skåp
Personer som äger kapitalinsats eller skåp och uppfyller något av kraven:
o Hemmaklubb = Annan, ej SGF ansluten
o Ej medlem
o Borttagen medlem
o F.d. medlem

Avgifter av nedanstående artikeltyper med status = Upplagd  samt avgift med status=fakturerad (=delfakturerad = har ett restbelopp) kommer med i fakturaunderlaget.
o Kapitalinsats
o Skåp
o Spelavgift
o Spelavgift begränsad
o Övrig avgift

Note: medlemsavgift och spelavgift uthyrningsartikel med status = upplagd kommer inte med i faktureringsunderlaget.

3. Avgifter

Standardvärde är Alla.

Här finns också möjlighet att söka fram ett eget urval av avgifter. 

4. Delfakturera

Om du inte ska delfakturera hoppar du över detta steg.

Om du ska delfakturera, exempelvis hälften/hälften, så skriver du i 50% för första fakturatillfället och 100% vid andra fakturatillfället.

FINQR
Om du använder dig av delfakturering via FINQR blir avgifterna och medlemskapet aktiverade först när avgifterna är slutbetalda. Dvs alla fakturor är betalda.
Detta gäller om du har ställt in aktivering vid betalning under Ekonomi - Inställningar.

5. Familjefakturering

Om faktureringsunderlaget ska skapas till en familjegrupp så markerar du Familjefakturering.
Det betyder att alla personer som ingår i Familjegruppen samlas under en och samma faktura (OBS! alla personers medlemskapskategorier måste ingå i urvalet, guiden steg 2).
Fakturan ställs ut på kontaktpersonen i familjegruppen.
Alla avgifter ingår (eller enligt urval) i fakturaunderlaget.
Om klubben vill ge rabatt till familjegruppen sätts ett maxbelopp.

Förutsättningar för att använda Familjemaxbelopp:
- Avgiften har kryssrutan Familjerabattgrundande ikryssad på avgiften
- Alla medlemskapstyper/kötyper som ska omfattas av familjefakturering och ev. rabatt måste ingå i urvalen för Skapa fakturaunderlag