Senast uppdaterad:

Skriv ut

Fakturakontrollen stänger i gamla GIT

Fakturakontrollen i gamla GIT stängde 29 november 2022

Motsvarande funktion i nya GIT heter Hantera fakturor och underlag och ligger under fliken Ekonomi. Så här kan du ta del av funktionen:

Om din klubb fakturerar via FINQR:

  • Du förbereder fakturaunderlaget i nya GIT i Före tilldela och Tilldela
  • Du skapar fakturaunderlag i nya GIT i Skapa fakturaunderlag
  • Fakturaunderlagen underlagen hämtas upp av FINQR.
  • Fakturaunderlag som hämtas upp hos FINQR går inte att betalmarkera manuellt via Hantera fakturor och underlag. Det sker automatiskt när fakturan är betald. Det går dock att manuellt betalmarkera dem i FINQR.
  • Från och med 8 mars 2023 kommer underlag som krediteras i GIT automatiskt skickas till FINQR.

Om din klubb vill använda Min Golf:

Vid betalning i Min Golf aktiveras avgifterna direkt och automatiskt vid betalning. Skapar du en faktura från en personbild eller om din medlem skapar en faktura i Min Golf behöver du använda funktionen Hantera fakturor och underlag för att betalmarkera och eventuellt kreditera fakturan.


Om din klubb använder autogiro via SITRA:

För att aktivera autogirofunktionen i Min Golf krävs ett avtal mellan golfklubben och SITRA.

Har du redan ett avtal med SITRA sedan tidigare fungerar allting precis som vanligt, både för din klubb och dina medlemmar som använder sig av detta.

För medlemmar som vill ansöka om autogiro genom Min Golf fungerar det så här:

  • Medlemmen loggar in i Min Golf
  • Går till menyvalet Mina inställningar och Obetalda avgifter
  • Markerar de avgifter som ansökan gäller
  • Klickar på knappen Ansök om betalning via autogiro.

När ansökan om att betala via autogiro är godkänd av banken får du och medlemmen ett meddelande om detta. För att aktivera medlemskapet i GIT går du till Hantera fakturor och underlag och betalmarkerar, då aktiveras även medlemskapet automatiskt.