Senast uppdaterad:

Skriv ut

Behörighetsroller

Sidan uppdateras fram till 2023-09-12

Under menyvalet Register » Behörigheter » Behörighetsroller hittar du det som kallades "Uppdrag och uppdragstyper" i gamla GIT. Modellen med Uppdrag och uppdragstyper ersätts helt av dessa nya behörighetsroller  i nya GIT.

Sidan visar hur många olika behörighetsroller som finns att välja på. För närvarande 19 st. (Om du vill läsa mer exakt vad de olika behörighetsrollerna innehåller för behörighet i GIT så kan du läsa det här »).

I kolumnerna Minst antal och Max antal ser du hur många personer klubben kan tilldela resp. behörighetsroll.

Genom att klicka på pilen längst till höger så kan du se vilka personer som innehar behörighetsrollen och hur längde de är giltiga.

Klubben lägger till nya personer genom att klicka på knappen Lägg till person.

Via pennan-ikonen kan du ändra giltighetstiden för en person.

Genom att markera kryssrutan "Uppdatera automatiskt" aktiverar du att just den personens behörighet ska förlängas automatiskt årligen.

Hur fungerar Uppdatera automatiskt?

Årligen, i mitten på februari kommer en central körning att genomföras där alla personer med behörighet och som har Uppdatera automatiskt aktiverat att förlängas 1 år.

Klubben kan alltid när som helst gå in och aktivera/avaktivera funktionen, sätta ett annat giltig t.o.m. datum eller ta bort personen från behörighetsrollen.

Behörighetsroll GIT super user klubb

Uppdraget som tidigare hette Default_klubb heter nu GIT super user klubb. För den behörighetsrollen måste varje klubb ha minst en person och max tre personer. GIT-teamet rekommenderar alla klubbar att ha tre personer med denna roll.

Denna behörighetsroll har tillgång till allt i GIT och kan också ge behörighetsroller till andra personer.

Rapporter

Via knappen Exportera kan klubben exportera hela listan med personer som har behörighet på klubben.

Samma rapport går att ta ut via menyvalet Rapporter » Organisationsrapporter och välj rapporten GIT.Behörigheter

Process för person som tilldelas en behörighetsroll

När en person tilldelas en behörighetsroll i GIT visas ett meddelande. 

Om personen haft behörighet i GIT sedan tidigare så visas det på skärmen för dig som administratör. 

Om personen inte haft behörighet i GIT sedan tidigares så visas ett meddelande på skärmen för dig som administratör. Samtidigt skickas ett mail med ett temporärt lösenord till personen som tilldelats behörighet.
Personen går till sidan gitonline.se och loggar in, och får där byta ut sitt temporära lösenord mot ett eget.

På personbilden i GIT kan du se vilken behörighetsroll en person har. Du kan också på fliken Övrigt se behörighetsroll samt giltighetsperiod.