Senast uppdaterad:

Skriv ut

Partnerkategori

Gruppera dina partners genom att skapa partnerkategorier under fliken Partnerkategorier > Översikt.
Innan du skapar en partnerkategori, tänk igenom vilka olika partnerkategorier du behöver. Kanske vill du kategorisera i olika spelrättigheter, sponsorpaket eller inbjudningar till aktiviteter? Då kan du enkelt selektera på partnerkategori och kommunicera budskap till rätt grupp. Du kan ha flera olika partnerkategorier kopplade till en partner men minst en är obligatoriskt.

Skapa partnerkategori

Innan du skapar en partner behöver du skapa partnerkategorier för gruppering av partners. Välj Partnerkategorier > Översikt för att visa befintliga partnerkategorier.

Gå till  Skapa ny Partnerkategori.

 

Namnge din partnerkategori i grundinformationen och gör en beskrivning (obligatoriskt). Du kan även fylla i en innehållsbeskrivning. 

När du skapar nya partnerkategorier har du också möjlighet att koppla dem till automatiska spelavgifter och företagsavgifter. Följande artikeltyper kan kopplas till partnerkategorier:

✓ Partneravgift
✓ Spelavgift partner (vanligast)
✓ Spelavgift hotellsamarbeten
✓ Spelavgift övrigt
✓ Övriga avgifter

När du sedan skapar en partner och kopplar på en viss partnerkategori tilldelas dessa avgifter automatiskt.

Tryck Spara för att registrera den nya eller ändrade partnerkategorin.

Du kan ta bort en partnerkategori med Radera partnerkategori under förutsättning att ingen partner är kopplad till aktuell kategori.