Senast uppdaterad:

Skriv ut

Godkänd bana för handicapjustering

Vid kopiering av tävling i GIT Tävling, eller om klubben skapar en ny bana direkt i GIT Tävling, blir banvärdena som krävs för handicapberäkning fel. Nedan visas de olika stegen som administratör för en tävling behöver tillämpa för att banan som är kopplad till tävlingen ska vara godkänd för handicapjustering.

Checklista vid kopiering av tävling före 2020 Visa

Kopiera önskad tävling, eller gå in på redan kopierad tävling.

Nedanstående hantering gäller för att få rätt banvärden i en kopierad tävling som ursprungligen är skapad 2019-12-31 eller tidigare.

OBS... Kopierar du en tävling som är skapad under 2020. Då behöver du inte ta bort bana, utan då räcker de med att Uppdatera bana.

För att rätt banvärden (möjliggör att HCP-justering fungerar) skall anges i den nyskapade tävlingen, behöver banan som ligger inlagd tas bort och läggas in på nytt. Detta gäller både om tävlingen skall spelas på samma bana eller ny bana jämfört med ursprungliga tävlingen.

Hantera Banan i kopierad tävling

Då de handlar om en kopierad tävling, så ligger förmodligen banan kopplad mot en startomgång. Om du försöker ta bort banan på direkten, kommer ett informationsmeddelande visas om banan är kopplad till Startomgång.

För att ta bort befintlig bana och lägga upp bana

Banan behöver tas bort från Ronder och Format.
Gå in i Ronder och Format.
I fliken Ronder, välj att radera ronder för respektive klass.


Gå in i Ronder, klicka sedan på Spara. 

Gå in på Startomgångar, klicka på startomgång för att radera sedan klicka på Stäng.


Gå in på Banor, du kan nu radera banan.
Välj sedan att hämta banan där tävlingen skall spelas på.Lägg nu upp Startomgångar och ange inställningar i Ronder och Format.

Checklista vid kopiering av tävling från 2020 Visa

 • Kopiera önskad tävling, eller gå in på redan kopierad tävling.

 • Vid samma bana: Klicka på "Uppdatera" under val av banor (Inställningar-Banor). Korrekta värden hämtas då från GIT.


 • Vid byte av bana: Lägg först till aktuell bana (korrekta värden hämtas), genomför sedan ett byte av bana. Radera sedan felaktig bana. Åtgärderna genomförs via Inställningar-Banor

  När en bana skall bytas ut, då gör du på följande sätt. Välj Sök, därefter hämta upp bana som tävlingen ska spelas på. Gå vidare genom att klicka på lägg till.


  Klicka på den Blåa pilen som visas i högra kanten av den ursprungliga banan i tävlingen (alltså den som sedan skall tas bort). Välj alternativet Byt ut.


  Välj banan som du vill ska ersätta den ursprungliga. Matcha ihop tees mellan ursprungliga och nya banan. Därefter klickar du på Spara.
  Nu har den ursprungliga banan blivit ersatt av den nya banan.  Du kan nu ta och radera den ursprungliga banan.


  För att dubbelchecka att ronderna som är kopplade till tävlingen också är HCP-grundande (om nu spelformat osv. tillåter detta). Då kan du kika i Ronder och Format - Spelform.
  Bockarna skall vara ikryssade för att HCP-justering ska kunna genomföras.  OBS... Efter att banan uppdaterats eller lagts till från GIT får inga värden ändras i GIT Tävling.

Checklista vid skapande av ny tävling Visa

 • Skapa tävlingen i GIT Tävling enligt vanlig rutin.

 • Lägg till aktuell bana till tävlingen. Den hämtas då från GIT med korrekta värden.

 • Efter att banan lagts till från GIT får inga värden ändras i GIT Tävling .