Senast uppdaterad:

Skriv ut

Koppla tävling till OoM

Beskrivning av hur man kopplar en tävling till eventuella Order of Merit-listor.

Koppla tävling till Order of MERIT

  

Klicka Redigera på funktionen ORDER OF MERIT under Inställningar.

 

 

             

Klicka på knappen LÄGG TILL NY i listan för att knyta en befintlig OoM-lista till aktuell tävling.

 
 
             

Välj vilken Order of Merit och vilken Klass du vill koppla till tävlingen.

 

 

När OoM-listan är av typen Netto, Brutto eller poängbogey  anges bara Namn och Klass.
Om den OoM-lista du väljer är av typen Prispengar eller Poäng visas en dialogruta för att göra fördelningen.

 

Först väljer du OoM-lista och Klass.

I fönstret Fördelning anges total prissumma eller totalt antal poäng som skall fördelas i fältet Total. Genom att för varje tävling ange det totala antal poäng som man fördelar, skapas möjligheten att ge vissa tävlingar större tyngd i OoM-listan än andra tävlingar.

Bläddra fram den fördelningsnyckel du vill använda. Klicka på knappen VÄLJ för att välja den markerade nyckeln och ange hur många placeringar som skall ingå i fördelningen.
(Normalt lika många som angavs i nyckeln, men man kan välja ett färre antal placeringar som får dela på potten).

I placeringsrutorna beräknas hur stor del av prissumman/poängantalet som resp placering ger enligt nyckeln. Det går att justera siffrorna i placeringsfälten för den aktuella tävlingen. Glöm inte att klicka på SPARA.

Länkar

När alla scorer är inrapporterade skall resultaten, till de kopplade OoM-listorna, överföras. Läs mer på sidan Uppdat av Order of Merit ».
Man kan även ändra och lägga in resultat i en Order of Merit-lista manuellt. Läs mer på sidan Redigera OoM-resultat ».