Rapporter

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Det finns ett stort antal rapporter som ingår i GIT. Man kan även skapa egna rapporter genom att förändra en befintlig rapport eller skapa helt nya rapporter med det ingående rapportverktyget.

Meny

1. Välj menyn Rapporter.

2. Välj någon av rapporttyperna Personrapporter , Tävling , Organisationsenhet, Statistikrapporter, Företag,  Anpassade

3. För några rapporttyper visas undermenyer med ytterligare val.

4. Ett fönster med rapportmallar för vald rapporttyp visas.

Länkar

Vi har samlat alla nyheter vad gäller rapporter på separata sidor för bättre överskådlighet.

Läs mer på sidan Nytillkommna och ändrade rapporter »

Rapporttyper

GIT levereras med en grunduppsättning rapporter, dessa inleds alltid med bokstäverna GIT. t.ex. GIT.rapportnamn.rpx. Rapporterna är indelade i sex grupper:

Indelningen ovan är till för att fördela den ganska stora rapportmängden så de blir lättare att hitta.

Under kommandot Inställningar anger man sökvägen för var de anpassade rapporterna lagras.

OBS

Rapporter för tidbokningsstatistik har gjorts tillgängliga för klubbarna under 2008.

Driektutskrift via Ctrl+P

De vanligaste rapporterna i resp funktion kan skrivas ut med hjälp av snabbkommandot Ctrl+P.

Tryck Crtl+P varvid en dialogruta visas där man kan välja bland de vanligaste rapporterna.

Läs mer på sidan Generellt om GIT » Direktutskrift Ctrl-P ».

Egna rapporter

De rapporter som GIT levereras med kan inte tas bort eller ändras annat än genom en uppdatering av systemet. De kan däremot kopieras för att användaren själv skall kunna göra önskade förändringar i dem.

En kopierad rapport skall inte åsättas ”prefixet” GIT. Ta för vana att alltid inleda en kopierad eller egentillverkad rapport med samma prefix t.ex. er egen klubbförkortning.

Egna och anpassade rapporter skall alltid läggas i mappen Anpassade rapporter. Man anger sökvägen till en mapp med anpassade rapporter med kommando Rapporter » Inställningar ».

Läs mer på sidan  Lagring av rapporter ».

OBS

Om en rapport med ”prefixet” GIT. raderas eller ändras, kommer den att återställas av installationsprogrammet till den version som följde med i den senaste versionen av GIT, om den inte ligger i mappen för anpassade rapporter.

Ibland måste man ändra innehållet i en GIT-rapport, t.ex. om man ändrar scorekortsetikettrapporten (git.scorekortsetiketter_single.rpx) som skrivs ut med CTRL+P, för att anpassa till annat etikettformat. Denna ändring måste man alltså återställa, från en egen backupkopia, efter varje uppdatering med ny version.

Active Report (AR) är ett rapportverktyg som kan skapa rapportmallar och koppla ihop dessa med rapportfrågor mot databasen för att skapa rapporter. Active Report är integrerat med GIT, läs mer under Rapportgeneratorn ».

Tilläggsrapporter

De tilläggsrapporter som tidigare fanns för nedladdning, ingår numera i grundinstallationen av GIT.

Klubbarna har helt naturligt olika behov och önskemål, så om ni själva på klubben tar fram några egna rapporter, så skicka gärna in dessa till GIT-supporten, så kan de göra rapporterna tillgängliga för andra klubbar via onlinehjälpen.

Om man får en rapport av en annan klubb som man har lagt i mappen för anpassade rapporter, och man får felmeddelande när man gör en filtrering, skall man markera rapporten och klicka knappen Konvertera för att konvertera sökvägen till mappen anpassade rapporter till den egna sökvägen.

Varje rapport är kopplad till en s.k. datakälla vilket är en tabell med de fält som används i just den rapporten. Datakällan innehåller ofta fler fält än vad som visas på rapporten för att kunna filtrera och sortera på andra begrepp.

Man har kompletterat datakällorna för rapporterna Adressetiketter och Medlemsmatrikel med ytterligare fält för bl.a. att kunna selektera på relationen ÄrMedlem, ÄrKöande, FdMedlem och BorttagenMedlem, samt Inträdesdatum och Utträdesdatum. Rapporten Adressetiketter selekteras automatiskt så att endast medlemmar kommer med på etiketterna. Detta kan dock ändras via ovanstående fält i filtreringen.