Senast uppdaterad:

Skriv ut

Skicka e-post till Vårdnadshavare

Nu kan du skicka mejl till underårigas vårdnadshavare via GIT e-post!

Funktionen finns också i nya GIT under Register > Skicka e-post till vårdnadshavare och underåriga, men kommer att stängas inom kort.

Obs! När du gör en uppdatering på en person i GIT kan det ta upp till 20 minuter innan det syns i GIT e-post.

Så här gör du

Exempel:
Du vill skicka mejl till alla juniorer i klubben som är födda 2007 och deras vårdnadshavare.

Du skapar ditt segment som vanligt, se bild. I exemplet döps segmentet till ”Medlemmar födda 2007 och deras vårdnadshavare”.

 

I menyn väljer du Skicka e-post och därefter Skapa en ny kampanj.

Under Målgrupp väljer du segmentet du skapat, alltså ”Medlemmar födda 2007 och deras vårdnadshavare” (Du kan välja fler än ett segment här om du vill).

Därefter finns det två olika val:

 

Om du väljer Skicka mer än ett e-postmeddelande per profil:

✓Gå till rubriken Välj typer av e-postadresser som ska ta emot e-postmeddelandet

✓ Välj vilka e-postadresser du vill skicka till i rullgardinen, en i taget

✓ Om du vill skicka till den underåriges mejladress väljer du email i listan (vi rekommenderar att du alltid gör det om du har underåriga i klubben som saknar vårdnadshavare).

✓ Eftersom du vill skicka till alla vårdnadshavare väljer du även övriga tre val:
- invoice_guardian_email (fakturamottagare i GIT)
- guardian2_email (mejladress till den andra vårdnadshavaren)
- guardian3_email (mejladress till en eventuell tredje vårdnadshavare)

 

Om du väljer Skicka ett e-postmeddelande per profil:

 
✓ Under rubriken Ange prioriteringar för e-postadresstyper anger du prioriteringsordning för mottagare, exempelvis att det i första hand ska skickas till Vårdnadshavare som också är fakturamottagare (invoice_guardian_email) och i andra hand till den underårige (email).

 

Nu är du redo att gå vidare för att skapa ditt e-postmeddelande till utvalda vårdnadshavare!