Senast uppdaterad:

Skriv ut

Fönsterhantering

GIT:s fönsterhantering har anpassats till samma standard som fönsterhanteringen i de flesta webbläsare.

Fönsterhantering och skärmutseende i GIT

(Nyhet i release 2015-09-29)

För att underlätta fönsterhanteringen i GIT har det tillkommit en funktion för hur man visar de olika fönstren på bildskärmen.
Under menykommandot Fönster » kan man välja att stapla fönstren Överlappande, Vertikalt eller Horisontellt. Man kan även välja om man vill visa den vänstra sidolistens menykommandon eller inte med kommandot Visa sidolist.

Under menyvalet Öppna fönster finns alla öppna fönster uppradade i en meny, som man kan använda för att hoppa mellan fönstren.

Bakgrundsfärg

Man kan också byta bakgrundsfärg i GIT. Välj menykommando Personliga inställningar under menyn Fönster och välj din egen färg på bakgrunden i GIT. Denna inställning är personlig och sparas i GIT, så att samma bakgrundsfärg visas oavsett vilken dator som personen loggar in sig på.
Denna funktion kan med fördel användas till att ge varje person som använder GIT en egen bakgrundsfärg, vilket hjälper till så att man inte kör GIT på en annan persons inloggning.

Flikhantering

GIT:s startsida

När man startar GIT visas Onlinehjälpen i eget fönster. Tanken är att detta fönster skall vara öppet hela tiden för att snabbt kunna hitta hjälpen om de olika funktionerna i GIT.
Har man stängt fönstret med onlinehjälpen kan man gå till hjälpen med menykommandot Hjälp » Onlinehjälpen ».

Fönsterhanteringen påminner om webbläsarens fönsterhantering. Uppe i högra hörnet finns de vanliga Minimera, Maximera och Stäng-symbolerna. Minimera startsidan och låt den ligga som en flik i nederkanten på skärmen.

GIT:s fönsterhantering har anpassats till samma standard som fönsterhanteringen i de flesta webbläsare.
Uppe i övre högra hörnet finns Windows standardsymboler, Minimera, Maximera och Stäng. När man minimerar ett fönster, läggs det som en flik i nederkanten på skärmen som i webbläsaren.

När man vill visa samma fönster igen klickar man bara fliken. Detta gör att man får en snabbare och enklare fönsterhantering, som alla känner igen och är vana vid. Alla öppna fönster som är minimerade finns också i menyn Fönster.

 

Knappmarkering

 

När man för markören över en knapp i GIT blir den gul för att markeras tydligare. Knapparna i sidolisten byter bara färg på texten eftersom de anpassas i färg till vald bakgrundsfärg

 


 

 
 
 
 

Sidolisten till vänster

Menyvalen under knapparna i sidolisten till vänster har utökats.

Här finns genvägar till de vanligaste funktionerna i GIT samt genvägar till alla externa tjänster.