Senast uppdaterad:

Skriv ut

Samtidiga bokningar

Funktionen Samtidiga bokningar finns i två modeller: Vardag/helg alternativt Flexmodellen.

Vardag/helg

Flexmodellen

Det finns två olika sätt att ange max antal samtidiga bokningar. Du väljer mellan den vanliga modellen vardag/helg eller Flexmodellen och en tregradig skala med grön, gul och röd färg. Notera att du behöver välja, det går inte att använda båda modellerna samtidigt.

Om du vill ändra modell gör du det under Bana - Inställningar. Om du inte har aktiverat Flexmodellen är rutorna tomma. Om du har aktiverat Flexmodellen och vill ändra till vardag/helg, avmarkera rutorna för Flexmodellen.

Om samtidiga bokningar

Samtidiga bokningar går ut på att du kan styra hur många samtidiga bokningar som en spelare maximalt kan ha på banan. Kan vara en fördel om du har utmaningar med beläggningen vissa dagar.

Tänk också på hur många dagar i förväg spelaren kan boka på din bana. (det ställer du in med hjälp av reservationsregler) och ange sedan max antal bokningar som en och samma spelare får ha totalt, och dessutom fördelat på vardag och helger, alternativt på gröna, gula och röda tider.

Detta kontrolleras automatiskt vid tidbokningen. Tävlingsanmälan räknas inte som en bokning i detta avseende. Ej heller gruppbokningar om du använder vardag/helg modellen.

Du kan välja att ha olika maxantal för medlem och gäst. För medlemmarna kan du dessutom ange olika antal samtidiga bokningar per medlemskategori, vilket kan vara en fördel när du paketera dina medlemskategorier.

När du skrivit in en siffra i ena typen släcks fältet för den andra typen av begränsningar.
Vill du byta från den ena typen till den andra, måste du först radera alla siffror i det fältet som används.

Om du använder olika maxantal bokningar för dina medlemskategorier behöver du fylla i maxantal för samtliga medlemskategorier. Har du samma för alla medlemskategorier väljer du alla medlemskategorier.

Max antal bokningar uppnådda

Vid bokning via Min Golf, Min Golf bokningsapp eller Golfterminal får du felmeddelande om du överskrider maxantal bokningar.

Vid bokning av receptionist i GIT visas ett varningsmeddelande men administratören kan alltid boka trots att maxantalet bokningar har överskridits.

Undantag från samtidiga bokningar

Det finns ett val du kan ställa in då max antal bokningar ska bortses från.

Du kan ställa in klockslag och x antal dagar när ny starttid kan bokas utan att max antal bokningar kontrolleras.

Regel för max antal bokningar per dag kontrolleras fortfarande.

Funktionen gäller oavsett vilka kanaler som spelaren blir inbokad på via GIT, Min Golf, Min Golf bokningsapp eller Golfterminalen.

I nedan exempel släpps tider att boka 06.00 innevarande dag och max antal samtidiga bokningar kontrolleras inte.

Exempel

Här kommer några exempel på hur det kan användas:

Vår exempelklubb har ställt in 2 som max antal bokade starttider för gäster och medlemmar, max en starttid per dag.

De använder den nya funktionen där starttider släpps två dagar innan, kl. 15.00.

Exempel 1 - Anna
Idag är det torsdag 25 mars.
Anna har uppnått det max antal bokningar hon får ha.
Före 15.00 kan Anna boka starttid 25 mars samt fredag 26 mars.
Efter 15.00 kan Anna boka starttid 25 mars, fredag 26 mars samt en starttid på lördag 27 mars.

Exempel 2 - Pelle
Idag är det torsdag 25 mars.
Pelle har uppnått det max antal bokningar han får ha, en av starttiderna är lördag 27 mars.
Före 15.00 kan Pelle boka starttid 25 mars samt fredag 26 mars.
Efter 15.00 kan Pelle boka starttid 25 mars samt fredag 26 mars, men inte boka någon ytterligare starttid lördag 27 mars (enligt regeln endast 1 starttid per dag får bokas, han har redan har en starttid bokad den dagen).

Exempel 3 - Lisa
Idag är det torsdag 25 mars, kl. 16.00
Lisa har uppnått det max antal bokningar som hon får ha, en av starttiderna är fredag 26 mars och en är lördag 27 mars.
Lisa kan inte boka några fler starttider varken fredag 26 mars eller lördag 27 mars, och heller inte senare än det.

Lisa kan dock komma runt detta genom att:
Boka av sina starttider fredag 26 mars och lördag 27 mars.
Boka till exempel starttider 1 april och 2 april.
Därefter kan hon boka starttider fredag 26 mars eller lördag 27 mars igen.

Samtidiga bokningar visas på Min Golf

Klubbens inställningar för max antal samtidiga bokningar visas för medlemmar på Min Golf under Mina inställningar > Mitt konto.