Senast uppdaterad:

Skriv ut

Samtidiga bokningar

Funktionen Samtidiga bokningar har funnits i många år och nu utökas den med Flexmodellen.

Två olika sätt att använda Max antal samtidiga bokningar

Nu finns det två olika sätt att ange max antal samtidiga bokningar. Du kan välja mellan den vanliga modellen med vardag och helg eller Flexmodellen och en tregradig skala med grön, gul och röd färg.

Om samtidiga bokningar

Du kan styra hur många samtidiga bokningar som en spelare maximalt kan ha på banan.

Med hänsyn till hur många dagar i förväg spelaren kan boka starttider, anger du max antal bokningar som en och samma spelare får ha totalt och dessutom fördelat på vardag och helger.

Detta kontrolleras automatiskt vid tidbokningen. Du kan också begränsa antalet bokningar per dag för en person. Tävlingsanmälan räknas inte som en bokning i detta avseende.

Du kan välja att ha olika maxantal för medlem och gäst. För medlemmarna kan du ange olika antal bokningar per medlemskategori.

Du väljer om du vill ha samma begränsning för alla spelare eller differentierade begränsningar. Du kan inte använda båda typerna samtidigt.

När du skrivit in en siffra i ena typen släcks fältet för den andra typen av begränsningar.

Vill du byta från den ena typen till den andra, måste du först radera alla siffror i det fältet som används.

Om du använder differentierade max antal bokningar fyller du i gällande maxantal för samtliga medlemskategorier eller använder raden för Alla medlemskapstyper.

Max antal bokningar uppnådda

Vid bokning via Min Golf, Min Golf bokningsapp eller Golfterminal får du felmeddelande om du överskrider maxantal bokningar.

Vid bokning av receptionist i GIT visas ett varningsmeddelande men tiden bokas in, trots att maxantalet bokningar har överskridits.

Undantag från samtidiga bokningar

Det finns ett val du kan ställa in då max antal bokningar ska bortses från.

Du kan ställa in klockslag och x antal dagar när ny starttid kan bokas utan att max antal bokningar kontrolleras.

Regel för max antal bokningar per dag kontrolleras fortfarande.

Funktionen gäller oavsett vilka kanaler som spelaren blir inbokad på: Nya eller gamla GIT, Min Golf, Min Golf bokningsapp eller Golfterminalen.

I nedan exempel släpps tider att boka 06.00 innevarande dag och max antal samtidiga bokningar kontrolleras inte.

Exempel

Här kommer några exempel på hur det kan användas:

Vår exempelklubb har ställt in 2 som max antal bokade starttider för gäster och medlemmar, max en starttid per dag.

De använder den nya funktionen där starttider släpps två dagar innan, kl. 15.00.

Exempel 1 - Anna
Idag är det torsdag 25 mars.
Anna har uppnått det max antal bokningar hon får ha.
Före 15.00 kan Anna boka starttid 25 mars samt fredag 26 mars.
Efter 15.00 kan Anna boka starttid 25 mars, fredag 26 mars samt en starttid på lördag 27 mars.

Exempel 2 - Pelle
Idag är det torsdag 25 mars.
Pelle har uppnått det max antal bokningar han får ha, en av starttiderna är lördag 27 mars.
Före 15.00 kan Pelle boka starttid 25 mars samt fredag 26 mars.
Efter 15.00 kan Pelle boka starttid 25 mars samt fredag 26 mars, men inte boka någon ytterligare starttid lördag 27 mars (enligt regeln endast 1 starttid per dag får bokas, han har redan har en starttid bokad den dagen).

Exempel 3 - Lisa
Idag är det torsdag 25 mars, kl. 16.00
Lisa har uppnått det max antal bokningar som hon får ha, en av starttiderna är fredag 26 mars och en är lördag 27 mars.
Lisa kan inte boka några fler starttider varken fredag 26 mars eller lördag 27 mars, och heller inte senare än det.

Lisa kan dock komma runt detta genom att:
Boka av sina starttider fredag 26 mars och lördag 27 mars.
Boka till exempel starttider 1 april och 2 april.
Därefter kan hon boka starttider fredag 26 mars eller lördag 27 mars igen.

Samtidiga bokningar visas på Min Golf

Klubbens inställningar för max antal samtidiga bokningar visas för medlemmar på Min Golf under Mina inställningar > Mitt konto.