Senast uppdaterad:

Skriv ut

Skapa fakturaunderlag

Börja alltid med att se över inställningar, se mer här »

Menyvalen:

Skapa fakturaunderlag Guide steg 1-5 resp. Guide steg 6
Arkiv
Inställningar

Guiden Skapa fakturaunderlag
I varje steg i guiden kommer du att se en sammanfattning av dina val till höger.

Vissa funktioner kan inte användas beroende på dina tidigare val i guiden och dessa steg hoppas då över.

Övre delen av sidan ser du hela tiden vart du är, du kan exempelvis klicka dig från steg 1 direkt till 6 (Skapa fakturaunderlag) om du vill.

 

Tips vid Skapa fakturaunderlag

Skapa fakturaunderlag per medlemskapstyp
Då faktureringen kan vara tidkrävande är det bäst att begränsa omfattningen på faktureringen, det vill säga att bara fakturera en grupp medlemmar i taget. OBS! Om man använder familjefakturering måsta alla medlemskapstyper som kan ingå i en och samma familj faktureras samtidigt.

Alla tilldelade och upplagda avgifter kommer med på fakturan inkl skåp. Kapitalinsatser som ej är registrerade som betalda (=upplagda) tas också med.

Om en avgift varit aktiverad och sedan blivit inaktiverad kommer den inte med på fakturaunderlaget.

Endast avgifter med Status=Upplagd och Status=Fakturerad (där det finns ett restbelopp) kommer med på fakturaunderlaget.