Senast uppdaterad:

Skriv ut

Skåp på person

Under artiklar och avgifter på personbilden lägger du till ett skåp på person.

I listan över ”Artiklar och avgifter” hittar du långtidsuthyrningsavgifter för t.ex. skåp.

 I listan anges Artikelnamnet följt av enhetsnumret. Om en person har flera skåp anges de som separata avgifter.

Klickar man på avgiftsnamnet öppnas en modal men den seriens avgift.
För att redigera enheten klicka man på ikonen redigeringspenna.

Här kan man läsa mer om uthyrningen.
Man kan även göra noteringar eller ange när uthyrningen upphör. (se mer om ”Avsluta uthyrning”)
För att spara ändringar klickar man på okej, modalen stängs, och bekräftar sedan med att spara sidan med avgifter.

Lägg till skåp

När du klickar på ”lägg till skåp” visas de serier som finns tillgängliga på din klubb, inte bara skåp.
Om du har flera serier kan du välja bland dem i listan. Du kan också direkt i listan se hur många lediga enheter det finns i vardera serien. Här kan du välja att endast visa outhyrda enheter eller så kan du välja att ta fram en specifik nummerserie genom att välja start och stop nummer.
Du kan välja en eller flera (genom att hålla ner tangenten CTRL medan du väljer med muspekaren) enheter och sen klicka på ”Välj skåp” då modalen stängs.
Väl tillbaka till listan över avgifter har enheterna lagts till och valet ska bekräftas genom att spara sidan.
Så snart avgiften har status ”Upplagd” betecknas enheten som uthyrd och kan inte hyras ut till annan person.

Avsluta uthyrningen 

För att uthyrningen ska upphöra måste ett ”Uthyrd t.o.m.” datum sättas. Att radera avgiften gör inte skåpet ledigt/outhyrt.

Du sätter ”Uthyrd t.o.m.” genom att i listan över artiklar och avgifter klicka på redigeringspennan och få upp modalen ”innehav”. Nederst i den modalen anger du ”Uthyrd t.o.m.” datum och om avgiften ska radera när uthyrningen upphör, i enlighet med reglerna för att radera avgifter.

Du kan ange ett datum framåt i tiden för ett känt slut datum för uthyrningen.

Om du anger dagens datum är enheten uthyrd daten ut. Om du behöver frigöra ett skåp direkt behöver du sätta gårdagens datum.