Senast uppdaterad:

Skriv ut

Skåp på person

Hyr du ut skåp till dina medlemmar? På denna sida får du hjälp med att lägga till, redigera och avsluta uthyrningen!

Börja med att gå till Personbilden > Artiklar och avgifter. Här hittar du långtidsuthyrningsavgifter för bland annat skåp.

I listan anges Artikelnamnet följt av skåpnumret. Om en person har flera skåp anges de som separata avgifter.

Klicka på pilen längst till höger för mer information om artikelns avgift.

För att redigera avgiften klickar du på pennan till höger. Här kan du läsa mer om uthyrningen. Du kan också göra noteringar och ange när uthyrningen upphör (läs mer nedan under ”Avsluta uthyrning”). Klicka på Okej och spara sidan med avgifter.

Lägg till skåp

Klicka på ”Lägg till skåp” för att se alla serier som finns tillgängliga på din klubb, inte bara skåp.
Om du har flera serier kan du välja bland dem i listan. Du kan också se hur många lediga enheter det finns i vardera serie.
Du kan välja att bara visa outhyrda enheter eller ta fram en specifik nummerserie, genom att välja start- och stop-nummer.
Du kan välja en eller flera enheter genom att hålla ner CTRL medan du väljer med muspekaren, och sedan klicka på ”Välj skåp”.
Nu har enheterna lagts till i listan med avgifter på personbilden och du bekräftar valet genom att spara sidan.
Så snart avgiften har status ”Upplagd” markeras enheten som uthyrd och kan inte hyras ut till någon annan person.

Avsluta uthyrningen 

För att uthyrningen ska upphöra måste ett ”Uthyrd t.o.m.” datum sättas. Att radera avgiften gör inte skåpet ledigt/outhyrt.

För att sätta ett ”Uthyrd t.o.m.” går du in på Personbilden > Artiklar och avgifter. Klicka på pennan vid aktuell avgift.
Under Avsluta uthyrningen kan du fylla i ett datum och om avgiften ska raderas när uthyrningen upphör, i enlighet med reglerna för att radera avgifter.
Du kan ange ett datum framåt i tiden om du har ett känt slutdatum för uthyrningen.
Om du anger dagens datum är enheten uthyrd dagen ut. Behöver du frigöra ett skåp direkt sätter du gårdagens datum.

Radera avgiften

I vissa fall kan du behöva radera en avgift. Det gör du när du sätter ett ”Uthyrd t.o.m.”(se ovan) och bockar i rutan ”Radera avgift efter att uthyrningen upphört”. Då raderas avgiften på natten det angivna datumet.
Du kan bara radera avgifter som inte blivit fakturerade eller betalda via Min Golf.