Senast uppdaterad:

Skriv ut

Spelavgift credits

Sidan är under uppbyggnad
Spelavgift credits går ut på att en medlem betalar en spelavgift som motsvarar ett visst antal credits. Varje starttid på din bana är sedan värd ett visst antal credits. När medlemmen bokar en starttid dras dessa credits från totalen. Hur mycket varje credit är värd och hur mycket som ska dras vid varje speltillfälle bestämmer klubben själv, beroende på veckodag och tid på dagen.

Denna nya typ av spelavgift kan öka klubbens möjligheter till en mer flexibel paketering av spel- och bokningsrättigheter, speciellt i kombination med flexmodellen. Funktionaliteten implementeras just nu för fortsatt utvärdering av klubbarna som ingår i pilotprojektet. Funktionen kommer att erbjudas till alla som är intresserade under hösten 2023.

Läs mer om pilotprojektet här »

Så här lägger du upp Spelavgift credits

✓ Lägg upp en ny avgift med artikeltypen Spelavgift credits. 

✓ I rutan för grundavgift anger du som vanligt priset för avgiften. I rutan under anger du hur många credits som ska ingå.

✓ Det är upp till klubben att bestämma vad varje credit ska kosta.  I vårt exempel kostar spelavgiften 5000kr och ger rätt att spela för 500 credits.

Övriga grunduppgifter är samma som Spelavgift i GIT

Fliken spelrättighet

Här lägger du upp ditt värdeschema samt vilka banor och dagar det ska gälla.

Du skapar sen olika värdeschema för olika tidsperioder genom att klicka på Lägg till nytt schema.  Du kan ställa in en eller flera datumperioder för hela säsongen. Se till att dina datumperioder täcker hela spelavgiftens giltighetstid.

Du kan skapa upp till sex olika tidsperioder.

Obs! Om du inte anger ett värde i ett fält betyder det att spelrättigheten inte är giltig att använda den dagen och tidsperioden.

 

För att se dina inställningar för  flexmodellen eller greenfeeavgift (om du har greenfee 3-7-4 aktiverat), klicka på pilen vid Visa mer

 

Fliken Avgiftsregler

Avgiftsregler låter dig justera priset för olika grupper. Till exempel kan du ställa in att en grupp juniorer ska betala ett lägre pris. Avgiftsregler fungerar på samma sätt som Spelavgift i GIT. Läs mer här

 

För att lära dig hur ett speltillfälle registreras på medlemmens konto, läs mer under Nyttjandegrad här »

Gamla värdescheman raderas Visa

Scheman vars giltighetstid är passerat med 12 månader rensas automatiskt. Rensning sker varje måndag kl. 06.00.