Senast uppdaterad:

Skriv ut

Starttidsintervall

Här läggs starttider upp på eran bana och du kan ställa in en rad inställningar t.ex. under vilka månader ska starttider finnas, under vilka dagliga klockslag ska starttider finnas och hur stor mellanrum ska det vara mellan era starttider.

Genom att klicka på fliken starttidsintervall, kan du se dina upplagda starttidsintervall. Om du inte har något starttidsintervall sedan tidigare eller vill lägga upp ett nytt starttidsintervall, kan du läsa mer i nedanstående stycke för hur du går tillväga.

Skapa starttidsintervall Visa

Du kan skapa ett nytt starttidsintervall på två sätt. Antingen kan du klicka på klicka på knappen Skapa Ny, eller om du har ett tidigare starttidsintervall upplagt kan du kopiera detta (läs mer om Kopiera starttidsintervall längre ner i avsnitt). 

Väljer du att skapa ett nytt starttidsintervall, genom att klicka på Skapa Ny. Då visas ett nytt Starttidsintervall framför dej, med en rad tomma olika fält med olika inställningar du kan göra.

 

Börja med att fyll i Namn och en kort Beskrivning av starttidsintervallet. Du kan begränsa Max personer per starttid, Max HCP per starttid i bollen samt hur många personer i starttiden som kan ha ett HCP över 36,0.
Startdatum och Slutdatum måste anges för intervallet du vill skapa.
Du kan skapa ett intervall som sträcker sig upp till 12 månader.
Under rubriken Inträffar väljer du vilka veckodagar starttiderna ska gälla för, om du vill att starttiderna ska gälla alla dagar under vald period. Väljer du Frekvens kan du då ange 1 (d.v.s. varje dag) alternativt om du väljer Dag/dagar så bockar du samtliga dagar.

Alternativet Frekvens kan användas när något ska gäller varje, varannan, var tredje dag etc.

I fältet Daglig frekvens anger man klockslag Fr.o.m. respektive T.o.m. samt hur många bollar som startar per timme vilket anges med antal minuter mellan varje starttid i fältet Inträffar var.
Tiden som ska anges för Inträffar var, ange alternativ mellan Minuter alternativ Timmar. Värden kan inte skrivas in manuellt utan väljs utifrån listans alternativ.
Om valet Minuter väljs för inställningen av I Inträffar var, kan du se att vissa intervaller kan väljas med 0,5 t.ex. 8,5 och 9,5.
Väljs t.ex. 9,5 innebär det att intervallet kommer att variera mellan 9 och 10 minuter mellan starttiderna, resultatet blir följande: Kl. 06.00 - 06.09 - 06.19 - 06.28 - 06.38 o.s.v.. 

I fältet Sammanfattning beskrivs angivna regler i klartext. Ett tips är att noga läsa igenom texten för att på så sätt kontrollera att du gjort rätt i villkoren.

Spara ditt starttidsintervall genom att trycka Spara.

Ett nyskapat starttidsintervall hamnar alltid längst ner i listan för starttidsintervaller. Du kan placera upp dina starttidsintervall (t.ex. kanske du vill ha årets intervaller överst i listan), genom att klicka på pil-ikonerna kan du flytta ett starttidsintervall uppåt/nedåt i listan.

Ersätta ett befintligt starttidsintervall
Du kan byta/ersätta ett befintligt starttidsintervall med ett nyskapat starttidsintervall, behovet kan uppstå av flera anledningar. Mer information om hur du går tillväga och vad som är bra att tänka om du vill genomföra ett byte av starttidsintervall, kan läsa mer om genom att klicka på följande länk: Byte av starttidsintervall.

Skapa nytt intervall genom att kopiera ett befintligt starttidsintervall
Du kan kopiera ett befintligt starttidsintervall, genom att klicka på Kopiera-ikonen för ett befintligt starttidsintervall.

Ett nytt starttidsintervall visas för dig med inställningarna som låg inlagda i det tidigare starttidsintervallet. Du kan justera inställningarna om du vill, men du måste fylla i Start- och Slutdatum samt ange ett nytt namn på starttidsintervallet därefter kan du Spara ditt nya starttidsintervall om du är nöjd med dess inställningar.
Ta som vana att noggrant läsa igenom Sammanfattningen när du skapar ett starttidsintervall.

Redigera starttidsintervall Visa

Du kan titta på ett befintligt starttidsintervall och vissa inställningar kan du i efterhand justera.

Inställningar du kan redigera är: Namn på starttidsintervall, beskrivningen, Max personer per starttid, Max HCP per starttid och Antal personer med HCP högre än 36,0.

Inställningar som du inte kan redigera i efterhand är: Start - Slutdatum, Inträffar och Daglig frekvens.

Radera starttidsintervall Visa

Att radera ett starttidsintervall på egen hand är begränsade pga. att bokningsdata tillgängliggörs bl.a. i statistikunderlag. Rensning av starttidsintervall görs från centralt håll, och du behöver inte göra någon aktiv hantering. Ett starttidsintervall tas bort när intervallet är äldre än 3 år.

Om du till exempel upptäcker ditt nyupplagda starttidsintervall som inte tagits i bruk (faktiska bokningar saknas) innehåller felaktigheter, kan du radera detta utan problem.

Vill du radera ett starttidsintervall, klickar du på soptunnan.

 

Om du skulle försöka radera ett starttidsintervall som innehåller bokningar, stoppas du upp och ett informationsmeddelande visas.


Byta (ersätta) ett starttidsintervall Visa

Om du redan har ett starttidsintervall upplagt, men inser att du t.ex. skulle vilja justera den dagliga frekvensen för intervallets starttider behöver bytas från 8,5 minuter till 10 minuter (tidsspannet mellan två starttider).

Åtgärden är då att skapa ett nytt starttidsintervall (med nya inställningarna) som sedan ersätter det ursprungliga starttidsintervallet. Bokningarna från det ursprungliga starttidsintervallet flyttas över till det nyskapade starttidsintervallet, bokningsförändringarna kan innebära att bokningar kan komma att flyttas (nya starttider för befintliga bokningar) och/eller raderas.

Att byta ut starttidsintervall mitt i en säsong är inget som rekommenderas, och bör undvikas. Dock om arbetet anses vara nödvändigt, kan kontakt tas med klubbsupporten för rådfrågning kring åtgärden. Klicka här för att komma i kontakt med klubbsupporten.

För att lägga upp ditt nya starttidsintervall gör du så här:

 • Skapa nytt starttidsintervall
 • Placera ditt nyskapade starttidsintervall ovanför det ursprungliga starttidsintervallet som du vill ersätta.
  - Via pilarna kan du förflytta ditt starttidsintervall.
 • Spara förändringen (om förflyttningen innebär att det blir bokningsförändringar, då visas en vy med eventuella bokningsförändringar som förflyttningen leder till).
 
 • I vyn får du se en förhandsvisning av starttider/spelare som kommer beröras, förändringarna är uppdelade i två listor förflyttningar och starttider som kommer raderas.
  Notera att själva bokningsförändringarna  som visas inte genomförs förrän du klickar på Spara.
 
 • För att genomföra bokningsförändringarna, klickar du på Spara.
   
 • Information visas när processen är klar, du får också tips på vad du kan behöva göra med bokningar som berörts av bokningsförändringarna (t.ex. kommunikation med spelarna, hantering av uthyrningsartiklar, eventuell återbetalningar).
 
 • Du kan hämta upp uppgifterna om bokningsförändringarna som är genomförda på din klubb i efterhand, du hittar filerna på Arkivsidan (Inställningar-Bana-Arkivför bokningsförändringar. Rapporterna kan du öppna i Excelformat och arbeta med underlaget, för att t.ex. hantera uthyrningsartiklar.