Senast uppdaterad:

Skriv ut

Excel och pivottabeller

Länk till självstudiekurs i Excel, och hur man kan använda funktionen Pivottabeller i Excel.

Tidbokningsstatistiken kan vidarebearbetas med Excel-funktionen pivottabeller, för att visa många andra samband och intressanta uppgifter. Speciellt statistikrapporten Bokade starttider är mycket väl lämpad för att jobba vidare med i Excel.

Under Statistik tidbokning finns beskrivet hur man skapar pivottabeller och en sida med exempel på statistik som man kan ta fram med denna funktion.
Det finns också en sida med länkar till instruktioner för hur man skapar pivottabeller och andra tips i Excel.

Länkar

Självstudiekurser i Excel 2003 och 2007
Pivottabell exempel