Senast uppdaterad:

Skriv ut

Artikelgrupper

Artikelgrupper används för att gruppera klubbens avgifter samt ange moms och momskontonummer.

Du hittar dem här: menyval: Ekonomi»Artiklar»Artikelgrupper

Här ser du en lista på alla klubbens artikelgrupper, klicka på pennan för att redigera.

Klicka på knappen Skapa ny artikelgrupp för att lägga upp en ny artikelgrupp.

När du redigerar en artikel kopplar du varje artikel till en av klubbens artikelgrupper. Det ska resultera i att en avgift i GIT kopplas samman till konton i klubbens bokföring.

För varje artikelgrupp anger klubben:
✓Namn
✓Artikelgruppsnummer
✓Momssats
✓Momskontonummer

För varje momssats anges ett momskontonummer. Detta kontonummer används i transaktionslistan under fliken Bokföringsunderlag.

När man definierar en avgift i GIT måste den kopplas till ett konto i bokföringen. Denna koppling sker med hjälp av artikelgrupper, med vilka man grupperar avgifterna och anger eventuell moms och momskontonummer.

5 artikelgrupper finns upplagda som standard:
✓ Greenfee
✓ Kapitalinsats
✓ Medlemsavgift
✓ Tävlingsavgift
✓ Övriga avgifter