Senast uppdaterad:

Skriv ut

Spelavgift och övriga avgifter för partners

Partners kan ha egna spelrätter, för att till exempel erbjuda sina anställa eller kunder ett antal speltider på din bana. Dina partners betalar en summa för ett visst antal starttider, som räknas av vid bokning.
En partner kan också vara ett hotell som säljer golfpaket till sina gäster. Rapporter kan då skapas för när hotellets gäster spelat hos dig och fakturaunderlag kan skapas. Du har även möjlighet att skapa övriga avgifter för partners om du vill debitera eller ha kontroll på olika avtal och så vidare.

Spelavgifter för partners och Min Golf Företag

I GIT hittar du funktioner som kan ge partners olika spelrättigheter på klubbens banor. Dina partners kan till exempel betala en årsavgift som ger deras intressenter rätt att spela ett visst antal ronder utan annan greenfee.

När du bokar tider via GIT kopplar du ihop varje person med en spelrätt för partnern, som då räknas ner med 1 för varje spelad rond.  Avräkning sker även när partnern bokar starttider via Min Golf Företag. GIT håller reda på din partners återstående ronder per tidsperiod.

Se även ett exempel på uppläggning av partnerkonto för bokning på Min Golf Företag.

Tre olika spelavgifter för partner. Visa

Samtliga tre spelavgifterna som används ger underlag för vem som har spelat och vid vilken tidpunkt och informationen plockas ut per upplagd partner.

Spelavgift Partner: ger utfall som Partnerspel i rapporterna: Samlingsrapport (flik 6) samt Bokade starttider ackumulerat. Spelavgift används för partner som har kunder/anställda som ska få spela X antal ronder (olika slags begränsningar kan göras, till exempel endast 4 bokningar per dag).

Spelavgift hotellsamarbeten: Ger inte utfall som partnerspel i rapporterna beskrivna ovan. Spelavgiften lämpas att användas för hotell. Det finns även möjlighet att sätta olika slags begränsningar för bokning med Spelavgift hotellsamarbeten.

Spelavgift övrigt: Ger inte utfall som partnerspel i rapporterna beskrivna ovan. Spelavgift övrigt kan användas till exempelvis olika spelkort som ger fritt spel. Då kan du få fram underlag för hur många gånger en specifik spelare nyttjat sitt kort som berättigar till fritt spel (vanligtvis en rond). För att jobba med spelavgift övrigt kan en ny partner läggas upp i GIT (registreras på golfklubbens orgnr) och namnet för partnern döps till specifikt spelkort. Därefter kopplar du Spelavgift övrigt till den nyupplagda "partnern".

Skapa Spelavgifter för partners Visa

Hur du skapar de tre olika spelavgifterna som kan kopplas till GIT partners skiljer sig inte mycket åt, men inställningarna för spelrättigheter kan skilja sig åt.

Den stora skillnaden mellan spelavgifterna är att det enbart är Spelavgift partners som ger utfall i rapporter som partnerspel, de två andra ger inget utfall som partnersspel.

Gå till Ekonomi > Hantera artiklar och välj Skapa ny artikel.

På bilden visas exempel på en uppläggning av artikeltypen Spelavgift partners.  

Välj någon av artikeltyperna Spelavgift partners, Spelavgift hotellsamarbete eller Spelavgift övrigt. Du kan inte ha avgiftsregler på någon av dessa artikeltyper.

Fyll i övriga uppgifter som namn, artikelkategori, giltighetstid, med mera. Beroende på hur du tar betalt för spelavgiften väljer du om du ska ange ett pris på artikel eller sätta 0 kr i avgiftsrutan (om du fakturerar på annat sätt).

När du skapat artikeln lägger du in spelrättigheten med knappen Spelrättigheter och Skapa ny spelrättighet, eller ändrar befintliga med pennan.

Obs! Du behöver ange ett värde i rutan för Periodmax.

 

I detta fall har vi sålt ett partnerpaket som innehåller 10 fria ronder under året, varv 2 kan nyttjas på en helg. Vi har markerat att det gäller alla dagar och aktuell bana. Möjlighet att välja andra inställningar finns, bland annat om partnern ska kunna boka max en 4-boll per dag.

Varje gång du kopplar en spelare med aktuell partner som har denna spelavgift med spelrättigheter, räknas den ner med 1.

Detta gäller både i starttidsschemat eller om personen bokas in från Min Golf Företag.

Du kan se nyttjandegraden i Starttidsschemat och om din partner har partnerkonto i Min Golf Företag kan de se nyttjandegraden även där.

Du som bokar via GIT kan alltid ge tillåtelse till fler tider per dag vid bokningstillfället, om så önskas.

Om du istället vill lägga upp obegränsade spelrättighet för fakturering i efterhand, till exempel vid ett hotellsamarbete:

 

Periodmax ställs in till 9999 ronder under hela säsongen. Tanken är att klubben i efterhand debiterar hotellets antal bokade ronder per vecka eller månad.

Priset har satts till 0 kr, då du gör en överenskommelse med företaget om pris och debitering.

Du tar sedan fram en statistikrapport som fakturaunderlag.

Två övriga avgifter för partners Visa

Förutom de tre spelavgifterna för partners finns också Partneravgift och Övrig avgift.

Avgiftstypen Partneravgift är en avgift utan spelrättighet där du kan lägga upp övriga partneravgifter utan spelrättigheter, till exempel hålsponsor eller range sponsor.

Tips! Skapa gärna olika artikelkategorier som du namnger exempelvis hålsponsor. Då kan du även sortera på artikelkategori för att söka fram avgifterna.

Avgiftstypen Övriga avgifter är inte unik för partners utan kan även användas till medlemmar.

Den kan användas för att skapa en avgift som kan vara en neutral avgift, till exempel städavgift, tilläggsavgift (träningsavgift eller en avgift för att få ta del av GF-samarbete med specifik klubb).

Ett kännetecken för övriga avgifter är att en negativ avgift kan skapas, som till exempel kan användas för att minska totalbeloppet på en faktura.

 

Länkar Visa

Läs vidare hur man kopplar spelavgifter till partners ».

Boka starttid vid företagsspelrätter ».

Se Företagsrapporter » över nyttjade spelrätter.