Senast uppdaterad:

Skriv ut

Visa Bokning i GIT

Markera en starttid i schemat

När du markerar en starttid i schemat som innehåller minst en bokning eller en blockering, visas bokningen i nedre delen av fönstret med bokningsinformation.

På ikoner och förkortningar visas en tooltip. Där skrivs texten som visar vad ikonen/förkortningen betyder ut.

1. Visar knapparna: 

 • Redigera bokning: Klicka på knappen för att komma till sidan Redigera bokning
 • Ankomstmarkera alla: Klicka på knappen så blir alla spelare ankomstmarkerade
 • Öppna fönstret Scorekort för att printa ut scorekort. Läs mer här »
 • Avtal golfbil: öppnar fönster med information och du kan skriva ut avtalen för golfbil som inbokade personer har.
 • Skicka e-post: Öppnar fönstret Skicka e-post och du kan skicka e-post till alla inbokade personer, läs mer här »

2. Visar blockering: Två av platserna i den här bokningen är blockerade. Den notering som du skrivit i blockeringen visas här.

3. Två ikoner

 • Redigera blockeringen: öppnar fönstret Redigera blockering
 • Soptunna: tar bort hela blockeringen

4.  Soptunna: tar bort hela bokningen

5. Visar rubrikerna:

 •  Visar Golf-ID eller medlemsnummer för de utländska spelare till vars land GIT har en koppling
 • Namn: Spelarens namn
 • HCP: Spelarens HCP
 • Medlem: Visar en bock om spelaren är medlem i klubben, annars är den tom.
 • Hemmaklubb: Visar namnet på spelarens hemmaklubb
 • Pris: Priset på bokningen och eventuell golfbil
 • Att betala: Vad som återstår att betala
 • N (Notering): Visar S (notering på starttiden) och/eller U (notering på uthyrningsartikel)
 • FTS (Företagsspel): Visar en bock om en företagsspelrättighet används för spelaren.
 • I/U (Introduktionskort/utmärkelse): Visar I om spelaren har Introduktionskort och/eller U om spelaren har utmärkelse. Om spelare har både introduktionskort och utmärkelse så visas utmärkelser först
 • U (Uthyrningsartikel): visar en bock om en uthyrningsartikel också är inbokad.
 • Kryssruta A (Ankomstmarkering): Om ikryssad så är spelaren ankomstmarkerad. Du kan ankomstmarkera enskild spelare i en bokning här.
 • B/D (betald/delbetald): Visar B om bokningen är betald och D om bokningen är delbetald.
 • Soptunna: för att radera spelaren på den raden.

6. Visar Totalt HCP i starttiden och inom parantes vilket max värde du ställt in på starttiden.

Möjligt att redigera:

Här finns följande funktioner:

Möjlighet att ankomstmarkera enskild spelare eller alla

  Möjlighet att radera enskild spelare eller alla i en bokning

För blockering:
Är det möjligt att både redigera och radera.

 

Scorekort Visa

I fönstret Scorekort visas alla spelare beroende på klubbens inställningar vad gäller scorekort.

 

Golfaren kan i Min Golf välja Favoritklubb och även favorit tee, om golfaren valt en favorit tee ser klubben det i kolumnen Favorit.

Golfare som valt favorittee i Min Golf Visa

Golfaren kan välja favoritklubb, favoritbana och favorittee i Min Golf.

Om golfaren har valt favorittee är det den som blir förinställd i fönstret Scorekort i starttidsschemat i GIT.

Golfaren kan välja Favorittee på sina Favoritklubbar i Min Golf. Det görs på sidan Mina inställningar » Favoritklubbar.

Man kan bara ha en favoritbana på en favoritklubb.

Här finns en film som du med fördel kan delas med era medlemmar. medlemmar.

Film om favorittee