Senast uppdaterad:

Skriv ut

Skapa ny avgift i GIT

Det finns två typer av artiklar, avgifter och uthyrningsartiklar. Avgifterna kan användas i olika sammanhang, och egenskaperna för avgifterna beror på vilken artikeltyp som vi valt. De vanligaste avgifterna/artiklar som används är avgifterna som vanligtvis ingår i årsfaktureringen, som exempelvis är spel-, medlems- och skåpavgift. Centrala avgifter i övrigt är Greenfee-avgift och uthyrningsartiklar (t.ex. uthyrning av golfbil).

 

Allmänt om avgifter

Beroende på användningen kan samma typ av artikel vara antingen en avgift eller en artikel. Uthyrningsartiklar som bokas i tidbokningen är avgifter. Om man inte använder bokningsfunktionen för dessa artiklar kan de hanteras som fristående försäljningsartiklar, t.ex. en träningsavgift för vinterträning.

Alla avgifter och artiklar skall hänföras till både en Artikeltyp och en Artikelgrupp. Olika artikeltyper finns tillgängliga och dessa har olika egenskaper. Nedan följer ett urval av artikeltyper som används i flitigt i GIT:

  • Spelavgift - Ger rätt att spela på klubbens bana/banor. Olika inställningar kan göras för när rättigheten kan nyttjas av medlem, t.ex. enbart vardagar.  Läs mer: Spelavgift
  • Spelavgift rond -  (f.d. Spelavgift begränsad) Ger rätt att spela på klubbens bana/banor. Olika inställningar kan göras för när rättigheten kan nyttjas av medlem, t.ex. max antal ronder. Läs mer: Spelavgift rond
  • Spelavgift credits -  (Ny spelavgift från maj 2023) Ger rätt att spela på klubbens bana/banor. Olika inställningar kan göras för när rättigheten kan nyttjas av medlem och hur många credits varje starttid är värd Läs mer: Spelavgift credits
  • Spelavgift för partners/hotell - Rättighet att spela på klubbens bana/banor, kopplas till en partner och kan nyttjas av flera olika personer (kunder/anställda/hotellgäster). Läs mer: Spelavgifter för partner.
  • Avgift uthyrningsartiklar - (f.d Spelavgift Uthyrningsartiklar) Ger rättighet att hyra uthyrningsartikel på årsbasis, fungerar på liknande sätt som en spelavgift. En skillnad från en vanlig spelavgift är att avräkning av avgiften kan sättas på antal bokningar alternativt belopp som räknas av. Läs mer: Avgift uthyrningsartikel
  • Medlemsavgift - Avgift som ger en medlem rättighet att delta i föreningsverksamheten och t.ex. rösträtt på årsmöte. Läs mer: Medlemsavgift
  • Greenfee 3-7-4 - Prissättningsavgift av GF-avgift, namnet syftar till 3 säsonger - 7 dagar - 4 tidsperioder per dag. Bidrar till att öka prisvariationen för GF-priset. fr.o.m. priser visas i Min Golf. Läs mer: Greenfee 3-7-4
  • Greenfee - Traditionell prissättning av GF-avgift. Liknar i avgiftstrukturen en spelavgift. Funktion för rabatt Gäst till medlem finns tillgängligt. Passar klubb som har ett liknade pris oavsett säsong, dag i veckan eller tid på dagen. Läs mer: Greenfee
  • Förbokningsavgift - Avgift som kan tas ut i samband med bokning. Klubben behöver ha avtal för webbetalning för att aktivera avgift. Läs mer: Förbokningsavgift
  • Övriga avgifter - Kan användas som en "neutral" avgift t.ex. Tränings- eller städavgift. Artikeltypen ger möjlighet att skapa en negativ avgift. Läs mer: Övriga Avgifter

Att tänka på vid uppläggning av avgifter i GIT

Innan man lägger upp avgifter i systemet måste man noga ha tänkt igenom avgiftsstrukturen, och bestämt de olika typer av avgifter som man tänker använda. Man skapar en grundavgift som man via avgiftsregler anpassar till olika medlemskategorier och ålderskategorier. På så vis kan vi hålla ner antalet avgifter i systemet, vilket underlättar att det dagliga arbetet i GIT. Det är också bra att då och då gå igenom avgifter/artiklar som inte längre används, dessa kan då inaktiveras.

Avgifter och medlemskapskategorier hänvisar till varandra. Först skapas medlemskapstyper, sedan kan du koppla specifika avgifter till respektive medlemskapstyper (dvs. en avgift kan kopplas till flera medlemskapstyper), till sist anger du eventuella avgiftsregler för på de specifika avgifterna, vilket leder till att samma avgift kan ge olika priser beroende på ålder eller medlemskapstyp som medlemmen innefattas i.

Vad innebär Spelrättighet? Visa

På artikeltyp som innehåller namnet  Spelavgift eller Greenfee kan en spelrättighet läggas på, vilket ger medlem eller gäst rätten att spela en viss bana. 
För en medlem ger vanligtvis spelrättigheten rätt att spela på den egen bana utan att betala greenfee-avgift. Detta eftersom medlemmen betalar en engångsbelopp varje år (spelavgift ingår vanligtvis bland årsavgifterna) för att få tillgång till den egna banan.
Spelrättigheten kan beroende på artikeltyp också innehålla specifika begränsningar, t.ex. ger endast rättigheten att spela vardagar, ger två fria ronder osv. Därefter behöver greenfee-avgift erläggas. 

En Greenfee-avgift innehåller också en spelrättighet men den ger t.ex. rättigheten att spela en banan under en dag.

Vad innebär avgiftsregel? Visa

Avgiftsregel innebär undantag från att Grundavgiftsbeloppet skall erläggas.

Detta innebär samma artiklar kan användas till flera olika grupper (medlemskapstyper) även om dessa grupper inte skall erlägga samma pris. T.ex. kan de handla om en spelavgift, som ger rättigheten att spela på banan 365 dagar om året, detta vill vi erbjuda oavsett om du är junior eller senior. Dock vill vi inte att dessa två (ålders)grupper ska behöva erlägga samma pris, därav kan vi skapa en avgiftsregel för gruppen som är juniorer (0-21 år).

På så vis kan vi ha en spelavgift som kan användas på flera grupper (t.ex. juniorer, seniorer, studerande, hedersmedlemmar) istället för att vi ska behöva skapa en ny spelavgift för varje grupp i klubben som betalar ett specifikt pris.

 

Skapa ny avgiftsregel

Klicka på knappen Skapa ny avgiftsregel för att skapa en ny regel. Eller  symbolen med pennan vid respektive avgiftsregel för att ändra egenskaper.

Fyll i ett beskrivande Namn och Beskrivning. Man kan ta bort bocken i rutan Aktiv för att tillfälligt avaktivera avgiftsregeln. Urvalet definierar den delgrupp av personer som omfattas av denna avgiftsregel. Du anger urvalet på samma sätt som vid urval för reservationer.

I fältet Ny avgift anger du den lägre avgift som gäller för aktuellt urval.
Fälten Period, Inträffar och Daglig frekvens är inte aktuella för en spelavgift varför de är nedtonade. Spelavgift definieras av Artikeltypen = Spelavgift.

Klicka på Spara för att spara avgiftsregeln. För att radera en regel klickar du på symbolen med soptunnan i listan för avgiftsregler.

Bra att tänka på...

• Du kan bara ange en lägre avgift än grundavgiften.
• Du kan skapa ett stort antal avgiftsregler med hjälp av ålderskategori och medlemskapstyp.
• En avgiftsregel kan inte styra om avgift är familjerabattgrundande.
• Om du skapar nya medlemskategorier eller ålderskategorier, måste man kontrollera om några avgiftsregler behöver kompletteras eller justeras.

Kan jag ta bort en avgift som används i GIT? Visa

Du kan inte ta bort en avgift som används i GIT. Om man inte vill att avgiften längre skall kunna användas klickar man bort bocken i rutan Aktiv. Detta innebär att avgiften finns kvar men den kan inte användas i GIT. Man återaktiverar en avgift genom att bocka i rutan Aktiv igen.

 

Vad är Dynamisk prissättning? Visa

Sedan försommaren 2018 kan man nu använda ett tredje alternativ för Greenfee - sk Dynamisk Prissättning.

Dynamisk Prissättning är ett sätt att låta en fristående automatisk motor hjälpa till med prissättningen. Man anger riktpris för vad en greenfeetid - därefter låter man systemet själv, efter att ett antal parametrar är inställda, känna av om trolighet på efterfrågan motsvarar det priset. Om det troliga är att bokning på tiden görs normalt - står priset kvar, är det stor efterfrågan på tider just då höjs greenfee och om efterfrågan är låg kan priset justeras neråt.
Mer om dynamisk prissättning läser du här Inställningar i GIT för Min Golf Bokningsapp.