Senast uppdaterad:

Skriv ut

Klubb och Webbinfo

Här hittar du inställningar för den klubbinformation och tillfällig klubbinformation som kommuniceras via bokningsmejlen, samt informationstext som visas i Min Golf och Min Golf Bokningsapp vid bokningstillfället.
Här finns också möjlighet att ladda upp klubbens logotype och du hittar inställningar som berör webbetalning, avbokningsregler och No show.

Klubb och Webbinformation Visa

I Klubb och Webbinformation kan du överblicka och ställa in information som skickas ut i bokningsmejlen och information som visas i samband med bokning i Min Golf och Min Golf Bokningsapp. Här ställer du också in regler för avbokning och No show (möjlighet att få uppföljning på de som inte dyker upp på sina starttider.) 
Här hittar du också en checklista för Klubb och webbinformation 

Information från klubben Visa

Text i bokningsmejlet.

Informationen som skrivs i rutan Information från klubben, visas i bokningsmejlet som skickas till spelaren i samband med starttidsbokning på din klubb. Tänk på att skriva generellt då det är både gäster och medlemmar som få denna information.

I översta rutan skriver du din ordinarie text.

Här hamnar informationen från klubben i Bokningsmejlet.

I rutan under finns möjlighet att skriva en temporär text som visas där starttiden infaller under vald period. Denna information ersätter då den ordinarie informationen från klubben i bokningsmejlet.

Det kan ex. vara information om att vi har ett speciellt upplägg under midsommarhelgen eller att vi under några dagar har en större tävling osv.

 

Egen Logotype Visa

Här finns möjlighet att ladda upp din klubbs logotype.
Logotypen visas i alla automatiska mail där klubben är "avsändaren" ex. boknings- och tävlingsmail.

 

Klubb och Webbinställningar Visa

I klubb och Webbinställningar kan du överblicka och göra inställningar för klubbens Webbetalning. 

Greenfee

Här ange du om Greenfeeavgiften ska vara default i kryssad som betala eller som tvingande betalning i Min Golf. (För Min Golf Bokning behöver du göra separata inställningar under fliken Min Golf Bokningsapp) Om du väljer tvingande betalning behöver du också välja del eller hela beloppet i kronor eller procent.

Se info om webbetalning under Säljorganisation.

Uthyrningsartiklar

Välj om du vill ha tvingande betalning för uthyrningsartiklar ex. Golfbil.

Förbokningsavgift

Om klubben vill använda en förbokningsavgift (extra kostnad eller en rabatt) bockar man i rutan Använd förbokningsavgift, (Man behöver inte använda funktionen webbetalning för att kunna utnyttja förbokningsavgifter). Förbokningsavgift fungerar även i  MGBokningsApp.

Läs mer om förbokningsavgift här

Byte av medlemskategori.

Här kan du också möjlighet att låga dina medlemmar själva ändra  medlemskategori på Min Golf. Läs mer om det här.

Autogiro

Om klubben vill använda Autogiro vid betalning på Min Golf visas denna information här. Det är endast SGF som kan aktivera Autogirofunktionen. Läs mer på sidan Webbetalning av övriga avgifter.

Inställningar Min Golf Bokningsapp Visa

Här gör du inställningarna för Min Golf Bokning.


Här kan du ladda upp en  signaturbild (inte logotype) från din klubb, Bilden får vara max 5 MB. 


Bilden från din klubb kommer att visas på Startsidan/hemskärmen under klubbar nära dig samt när du klickar upp bokningssidan.Under Ankomstmarkera kan du välja om spelaren ska kunna markera sin ankomst i appen. Du har två alternativ: antingen 200 meter från klubbhuset eller från banan (det är möjligt att kryssa i båda alternativen). GPS koordinaterna för banan hittar du under Inställningar-Bana-Hantera bana och GPS koordinaterna för klubbhuset skriver du in under Inställningar - Klubb och webbinfo - Inställningar Min Golf Bokningsapp. Se nedan.

Det är möjligt att ankomstmarkera sig i appen från 1 timme före starttiden fram till start.

Du måste också välja om spelaren endast ska kunna ankomstmarkera sin egen ankomst eller om en spelare ska kunna ankomstmarkera alla i bollen med samma bokningsnummer. Läs mer här om hur du lägger spelare på samma bokningsnummer.

Under Klubbhusets position kan du ställa in GPS koordinaterna för klubbhuset om du har valt att öppna upp för ankomstmarkering i appen där spelaren ska befinna sig inom 200 meter från klubbhuset.
Du hämtar klubbhusets position genom att:
1. Sök upp Google Maps
2. Skriv in namnet på golfklubben i sökfältet och klicka på satellitvy.
3. Markera klubbhuset och skriv in koordinaterna enligt instruktion ovan.Under Greenfee och uthyrningsartiklar ställer du in hur betalningar för  greenfee och uthyrningsartiklar ska hanteras. OBS! inställningarna här gäller endast för appen. Läs mer här om hur du ställer in motsvarande för Min Golf.

Betala - ikryssad innebär att rutan för att betalning är markerad när spelaren bokar sin starttid, men det är möjlig för spelaren att avmarkera den.

Tvingande betalning av greenfee innebär att spelaren alltid måste betala inom 15 minuter efter bokningen gjorts. Efter 15 min. så avbokas starttiden för alla personer med obetalda avgifter (detta är skillnad mot hur det fungerar i Min Golf).

Tvingande betalning av uthyrningsartikel innebär att spelaren alltid måste betala inom 15 minuter efter bokningen gjorts. Efter 15 min. så avbokas uthyrningsartikeln för alla personer med obetalda avgifter (detta är skillnad mot hur det fungerar i Min Golf).

Tvingande betalning på Pay&Play-banor innebär att om du har aktiverat Pay&Play måste spelaren betala inom 15 minuter efter bokningen gjorts. Efter 15 min. så avbokas starttiden för alla personer med obetalda avgifter. Om du har aktiverat Pay&Play krävs inget Golf-ID, spelaren kan registrera sig i appen med en mejladress.

Läs mer under Hantera bana om Pay & Play.

Notiser app Visa

Under Notiser app hittar du de notiser du har skickat från starttidsschemat, både kommande och skickade samt de automatiska notiser som skickas ut.Notiser som du skickat från starttidsschemat placeras i listan. Läs mer här om hur du skickar notiser från starttidsschemat.

Då kan du på ett överskådligt sätt se vilka notiser som har skickats och när, samt de som du har schemalagt.

Det finns fem automatiska notiser som skickas ut till spelarna som har Min Golf Bokningsapp.

1. Avbokning
2. Bokningsbekräftelse
3. Spelare har avbokat
4. Ankomstregistrering
5. Påminnelse
Det finns möjlighet för spelaren att i appen nixa en eller flera av dessa notiser under Profil och notisinställningar.

Avbokningsregler och No show Visa

Avbokningsregler

Information om eventuella avbokningsregler och No show hittar du under fliken Avbokningsregler.

✓ Avbokningsreglerna gäller för hela klubben. Du kan inte göra separata inställningar per bana.

✓ Välj om du ska använda No show eller skriva in avbokningsregler i grupprutan Avbokningsregler > Beskrivning.

✓ Om du inte väljer att aktivera No show (du bestämmer hur långt i förväg spelaren får avboka sin starttid) kan spelaren avboka sin starttid fram till 30 minuter före starttiden.

✓ Om du vill använda funktionen Automatisk återbetalning av betald starttid » går det bra att använda båda funktionerna, huvudsaken är du fyller i klubbens avbokningsregler i något av fälten.

No show

Bocka i rutan för att aktivera No show. Fyll i den information du vill ska visas på bokningsbekräftelsen. För att arbeta med No show behöver klubben använda ankomsthanteringen i Starttidschemat.

När No Show aktiverats visas texten i rutan "Information vid bokning" i bokningens bekräftelsemejl. Texten ersätter eventuell text som tidigare stått i rutan ”Avbokningsregler”.

Denna text visas också i Min Golf och Min Golf bokningsapp vid bokningstillfället.

Se till att informera tydligt i era kanaler om avbokningsreglerna och eventuell No show.

I bilden nedan ser du exempel på avbokningsinformation i ett bokningsmejl.

Bokningsinformation Visa

Bokningsinformation

Här skriver du in text som visas i Min Golf och MinGolfBoknings Appen vid bokningstillfället samt på bokningsmejlet.

Här hamnar bokningsinformationen i bokningsmejlet.

Säljorganisation Visa

Aktivera Betalning på webben på klubbnivå genom att välja säljorganisation. Markera rutan Aktivera betalning på webben.

OBS! Vid ex. betalning av avgifter såsom spelavgifter, medlemsavgifter osv. måste man även aktivera webbetalning på varje enskild artikel.

När det gäller Greenfee slås den på automatiskt när man aktivera betalning på webben enligt ovan.

Skriv en text i informationsrutan, texten visas på webben. Nämn gärna vad som gäller angående återbetalning.

Klubben kan också kryssa för att man vill få en kopia via mail för varje bokning/betalning samt återbetalning. Kom ihåg att ange den mailadress dit du vill få kopia på kvitto.

Företagsuppgifterna som visas på mitten av sidan är de uppgifter köparen ser på sitt kvitto vid betalning på MinGolf.

Läs mer om fler säljorganisationer här »


Välj scorekortsleverantör Visa

Välj scorekortsleverantör

Under klubb och webbinformation väljer du scorekortsleverantör för utskrift av scorekort från starttidsschemat.