Senast uppdaterad:

Skriv ut

Singel och lagklass (t.ex. Företagsgolf)

Tips för t.ex. Företagsgolf eller Pro-AM där man vill spela både singeltävling och singel i lag men bara spela 1 rond. Med detta upplägg kan ni också välja om lagen skall spela i samma starttid eller om lagmedlemmarna skall fördelas ut i startlistan. Ni behöver enbart skriva in scoren per spelare (som i en vanlig singeltävling), därefter läggs räknar GIT Tävling ut en lagscore.

Tips för t.ex. Företagsgolf eller Pro-AM där man vill spela både singeltävling och singel i lag men bara spela 1 rond.

Ett exempel kan vara två singelklasser A-klass eller B-klass samt en lagtävling med singlar. Spelaren kopplas till en av singel-klasserna vid anmälan och kopplas till ett lag via Nytt lag manuellt

Skapa två singelklasser och en lagklass. Ställ in lagstorleken till 3-4 spelare i klassinställningar.

Skapa en startomgång.

I Ronder och Format väljer du att lagklassen skall ha spelformen singelspel att t.ex. de två bästa scorerna på varje hål räknas samman till ett lagresultat.Anmälan kan göras via Excel-import eller på vanligt vis. För att sätta samman lagen klickar du på Nytt lag manuellt för att skapa lagen, och flytta in spelarna till sina respektive lag. 

Om du i Excelfilen har spelarna i den ordningen de ska delta i lagen kommer de i rätt ordning.  Så när du plockar ihop lagen så ska exempelvis de tre översta spelarna ingå i samma lag.

Startlista
När startlistan ska skapas kan alternativet väljas att lotta efter lagsammansättning alternativt kan lagen splittras på. Detta görs i steg 2 av 3 under Bollstorlek när startlistan skapas.

Lagmedlemmar får inte spela tillsammans

Lagmedlemmar spelar tillsammans

Resultat
När du matar in resultat för singelspelarna så kommer resultatet även att registreras i lagklassen automatiskt. Leta upp spelare under Sök, via namn alternativt deltagarnummer.