Senast uppdaterad:

Skriv ut

Direktutskrift Ctrl-P

För att underlätta vid utskrift, kan man på många ställen skriva ut rapporter och etiketter genom att trycka på CTRL+P, varvid en dialogruta med aktuella rapporter öppnas.

 

Om det finns denna möjlighet för aktuell sida visas en dialogruta med en eller flera rapporter, detta exempel är hämtat från starttidsbilden i tävling.
Markera den rapport du vill skriva ut fortsätt med att klicka OK.
Genom att sätta en bock i fältet Redigera urval kan man ändra de förinställda filterings- och sorteringsvillkoren.

I tabellen nedan står det angivet i kolumnen CTRL+P vilka rapporter som kan skrivas ut på detta sätt samt i vilket fönster direktutskriften är tillgänglig.

Direktutskrifter via CTRL+P i personbilden

 

Direktutskrifter via CTRL+P i starttidsschemat

 

Direktutskrifter via CTRL+P i tävlingsbilderna

Vill man ändra en rapport som startas med direktutskrift via CTRL+P måste den ändrade rapporten ha exakt det namn som visas i tabellerna ovan.
Man måste alltså spara den anpassade rapporten med EXAKT samma namn som originalet.

 

Den anpassade rapporten lagras automatiskt i den man har valt för anpassade rapporter under menykommandot Rapporter » Inställningar.

  
När CTRL+P används hämtas rapporten från i första hand mappen man har angett för Anpassade rapporter och om den inte finns där, hämtas rapporten från sin originalmapp.