Senast uppdaterad:

Skriv ut

Hantera vårdnadshavare

All administration av vårdnadshavare för klubbens medlemmar sker i den underårigas personbild i nya GIT. Få koll på vad du kan göra och hur.

Här hittar du bland annat information om hur du lägger till och tar bort vårdnadshavare i GIT, hur du gör när du skapar en ny underårig spelare.

Detta ser du på personbilden

I nya GIT finns nu en nu sektion för vårdnadshavare i personbilden. Här kan du se vilka vårdnadshavare en underårig har, och vilka underåriga som är kopplade till en vårdnadshavare.

den underårigas personbild ser du vilka vårdnadshavare en underårig har. Det är också här du lägger till eller tar bort en ny vårdnadshavare. I listan ser du vårdnadshavarnas:

• Golf-ID (klickbart, öppnar den medlemmens personbild)
• Förnamn 
• Efternamn
• Hemmaklubb (om känd)
• Primär telefon
• Primär e-post
 

vårdnadshavarens personbild kan du se vilka underåriga som är kopplade till personen. I listan ser du de underårigas: 
• Golf-ID (klickbart, öppnar den medlemmens personbild)
• Förnamn 
• Efternamn
• Hemmaklubb (om känd)
• Primär telefon
• Primär e-post

Lägga till vårdnadshavare

Det är endast du som är GIT-administratör på klubben som kan lägga till vårdnadshavare för klubbens underåriga medlemmar, det är inget spelare kan göra själv. 
Du lägger till vårdnadshavare från den underårigas personbild (eller när du skapar en ny person). Varje underårig kan ha upp till tre personer som vårdnadshavare.
Bra att veta:
När du lagt till en vårdnadshavare går det ut ett automatiskt mejl både till den som lagts till, till den underårige och till den underåriges eventuella övriga vårdnadshavare. 

Så här gör du:
För att lägga till en vårdnadshavare för en underårig medlem, klicka på knappen ”Lägg till vårdnadshavare” i sektionen Vårdnadshavare på den underåriges personbild.
 

Då får du upp alternativet att söka efter en befintlig person i GIT eller skapa en ny person. 
Om personen du ska lägga till som vårdnadshavare redan finns i GIT kan du antingen söka på Golf-ID eller på namn.
 

Om personen inte finns i GIT lägger du till denne under ”Skapa ny”. Detta görs med personnummer. Både vårdnadshavaren och den underåriga behöver ha personnummer för att registreras. Vid kontroll av personnumret kan även person som tidigare funnits i GIT hittas. 


När du sökt fram eller skapat personen som ska läggas till som vårdnadshavare ser du dennes:
• Golf-ID 
• Förnamn
• Efternamn
• Hemmaklubb 
• Primär telefon
• Primär e-post
 
Om spelaren inte är medlem i din klubb kan du endast se om Primär telefon och Primär e-post finns eller inte. Om det saknas ska du ange det för att kunna spara. 
Till sist, klicka på ”Lägg till” för att spara personen som vårdnadshavare. 

Fakturamottagare för Vårdnadshavare

När fakturaunderlag skapas för Underårig

Om UÅ inte har någon VH kopplad till sig så är det UÅ som blir fakturamottagare.
Om UÅ har en VH kopplad till sig blir mottagare för UÅ:s avgifter den VH som har markeringen fakturamottagare. i Min Golf. (tillsvidare fungerar inte detta vi skapandet av fakturor)

Vid införandet av fakturamottagare den 5 oktober 2022 kopplades den i ålder äldsta VH som fakturamottagare. Men fortsättningsvis blir fakturamottagare den VH som först kopplas på en UÅ.

Om klubben använder Familjefakturering

Om UÅ ingår i en familjegrupp så är det Familjegruppens kontaktperson som blir fakturamottagare.

Om UÅ är ensam i sin familjegrupp men UÅ har en VH, så blir det tillsvidare den UÅ som står som fakturamottagare på fakturan.

Summering vid Familjefakturering

Vid familjefaktureringen blir kontaktpersonen fakturamottagare.

Skapa en ny underårig spelare

När en underårig spelare skapas behöver du direkt lägga till en vårdnadshavare. Steget för att lägga till vårdnadshavare läggs till i slutet av ”Skapa ny person” i de fall personen är under 18 år. 
Du måste ha personnummer för både vårdnadshavaren och den underåriga för att skapa personen och lägga till vårdnadshavaren.

Avsluta vårdnadshavareskap

En underårig bör alltid ha minst en vårdnadshavare.
Men det finns vissa situationer då vårdnadshavareskapet upphör per automatik:
1. Personen fyller 18 år. På dagen när den underåriga fyller 18 år är personen inte längre underårig. Då avslutas vårdnadshavare i GIT per automatik. 

2. Den underårige raderas. Om den underårige raderas från GIT tas också eventuella kopplingar till vårdnadshavare bort per automatik.