Senast uppdaterad:

Skriv ut

Artikelbokning kopplad till starttid

Skapa en bokning Läs mer om skapa bokning här  och för att lägga till en artikel i bokningen klicka på pennan på respektive spelare som öppnar dialogen ”Redigera spelare”. Klicka på fliken Avgifter & tillval för att se alla tillgängliga artiklar för banan.

Klicka på pilknapp på artikelraden till höger som du vill boka. Alla upplagda artiklar som är tillgängliga på din bana för önskad uthyrningsperioden samt prissättningen visas. Markera kryssrutan av den/de artikel som du vill boka.

Vill du lägga till en notering på artikelbokningen ska du expandera uthyrningsartikelns detaljinformation genom att klicka på pilknappen. tiden hämtas från grundinställningen för artikeln.

Redigera bokning

Avboka: Man tar bort en bokad uthyrningsartikel genom att i bokningen klicka på penna-ikonen, välja fliken Avgifter och tillval och bocka ur kryssrutan på den bokade uthyrningsartikeln. Klicka på Ok och sedan Spara för att bekräfta.

Ändra/flytta: Vill man byta ut en artikel, ändra datum eller tid på uthyrningsperioden, måste man ta bort den bokade artikeln och boka in artikeln på nytt. Vid flytt av starttid följs artikelbokningen med per automatik om den artikeln är fortfarande tillgänglig på den nya starttiden. Är artikeln redan bokad får man informationsmeddelandet:

Den aktuella artikeln läggs till i bokningen för aktuell person och tiden hämtas från grundinställningen för artikeln.