Senast uppdaterad:

Skriv ut

Arkiv fakturaunderlag

När en fakturaomgång är klart sparas den som en excelfil på en sida som visar alla skapade fakturaomgångar senaste 24 månaderna.

Filen följer följande princip:
- Ett skapat fakturaunderlag kan aldrig förändras i efterhand förutom tillägg som görs automatiskt när en avgift blir krediterad.

Varje kolumn går att sortera stigande/fallande.

Alla fakturaunderlag som skapas i GIT sparas och görs tillgänglig på sidan Arkiv fakturaunderlag, även när du skapar ett fakturaunderlag direkt från Personbilden.

Excelfilen som kan ladas ner har två flikar:

Flik 1 visar:
- Organisationsenhetsnamn
- Datum och klockslag för skapandet av filen
- Totalt antal fakturor som fakturaomgången avser
- Totalt belopp denna fakturaomgång

Flik 2 visar följande kolumner:
Fakturanr.
Referensnr.
Mottagare Förnamn
Mottagare Efternamn
Mottagare Golf-ID
Mottagare c/o
Mottagare Box
Mottagare Gatuadress
Mottagare Postnummer
Mottagare Postort
Mottagare Land
Mottagare E-post
Golf-ID
Förnamn
Efternamn
Medlemskategori/Kökategori/företagskategori
Avgiftens namn
Avgiftsregel
Belopp
Rabatt
Att betala
Fakturatotal
Krediterad Datum
Krediterad Av
Krediterad Orsak