Senast uppdaterad:

Skriv ut

Samtliga spelare överförs inte till OoM

I en tävling har jag inställningen att tävlingen är öppen för HCP-status: Alla – endast spelare med ETH i resultatlista (motsvarar det val vi har i GIT)

Jag har anmält 24 spelare i två klasser, 9 spelare har ETH

Jag matar in resultat på mina spelare, i resultatlistan visas endast spelare med ETH.

Jag för över resultaten till OoM och upptäcker efteråt att endast 9 resultat som kommer att föras över (=spelare med ETH och som finns på resultatlista)

Om jag som administratör upptäcker att det inte var så som var meningen så går det att backa överföringen till min OoM.

Gör följande:

  1. Börja med att Återställa överföringen av OoM (ja det går att backa ett överfört resultat till en OoM) se bild nedan.
  2. Inställningar – klasser: gå in och ändra att tävlingen är öppen för HCP-status: Alla – endast spelare med ETH i resultatlista, ändra till ”Alla”.
  3. Resultat – överför nu resultat till OoM (nu visas alla på resultatlistan).
  4. Inställningar – klasser: gå in och ändra tillbaka att tävlingen är öppen för HCP-status: Alla – endast spelare med ETH i resultatlista.
  5. Klart.

Nu är samtliga spelares resultat överfört till min OoM.