Senast uppdaterad:

Skriv ut

Bokningsregler för partners

När vi lägger upp ett partnerkonto får vi också möjlighet att göra vissa inställningar för Reservation, Bokande system och HCP per partners.

Härnedan ser du var det finns för möjligheter.

Bokningsregler för partners Visa

Bokningsregler är tre parametrar (Reservation, Bokande system och HCP) som styr/begränsar företagets bokningsmöjligheter.


En partner kan ha flera företags/webbkonton. Man kan bara se inloggningen mot den egna klubben/banan, även om partnern har webbkonton kopplat till andra golfklubbar.
Ett exempel kan vara om en partner har flera olika kontaktpersoner med egna lösenord mot den egna eller andra klubbar.

När klubben ger behörighet till en partner (t.ex. hotell, turistbyrå, samarbetspartners etc), att boka tider via GIT Partnerbokning, kan man begränsa/styra bokningarna på tre olika sätt.

Reservation
Bokande system
HCP


Reservation
0 = Endast bokning av tider som är öppna för gästspelare.
Bokningsbara tider är:
Alla tider där reservationsregler saknas
Tider med reservationsregler som omfattar icke medlemmar (gästspelare)

1 = Alla tider är bokningsbara förutom de som är låsta av starttidsförbud.

Bokande system
0 = Gäller utan undantag.
Endast tider som gäller för inloggat Bokande system = GIT Partnerbokning eller Citybreak

1 = Gäller inte, alla tider oavsett regler för Bokande system är bokningsbara.
Regler för Bokande system kontrolleras inte. Innebär också att hotellet kan boka om det saknas regel
för bokande system.

2 = Gäller för de närmast kommande 14 dagarna, men inte för dag 15 och framåt.
D v s bokning kan göras från och med dag 15.
Dag 1-14, tider som är tillgängliga för inloggat Bokande system
Dag 15 - alla tider oavsett regler för Bokande system.

HCP
0 = Gäller, HCP-regler kontrolleras.
1 = Gäller inte, HCP-regler kontrolleras ej.