Senast uppdaterad:

Skriv ut

Inställningar i starttidsschemat

Man kan själv styra hur många dagar som skall visas på starttidsschemat plus bokningsinformation för en boll. Du öppnar fönstret genom att i menyn Boka välja Inställningar och sedan klicka på Starttidsschema.

Innan tidsbokningen kan tas i bruk måste man ställa in ett starttidsintervall samt ett starttidsschema och hur man skall visa detta på bildskärmen. 
Starttidsintervall är en egenskap för varje bana man lagt upp.

Klicka här för att se hur man skapar ett starttidsintervall. 

Klicka här för att se hur man skapa ett starttidsschema (Välj sedan Starttidsschema/Artikelschema). 

Starttidsschema/artikelschema Visa

Inställningen av schemat gör man med menykommandot Boka » Inställningar » Starttidsschema.

I fältet Uppdatering bokningsschema anger man hur ofta starttidsschemat uppdateras med ändringar som görs av andra tidbokare eller via Internetbokningar. Normalvärde är 60 sekunder.

Man kan själv välja hur bilden över starttidsschemat skall se ut. Skärmen är indelad i 4 olika scheman. Rekommendationen är att visa bokningsinformation i översta schemat samt tre dagars bokningar i resterande 3 scheman som i exemplet. (Vid bokningsinformationen, i fältet till höger, visas reservationens namn, tävlingens namn etc. om det finns några sådana upplagda).


Nu finns möjlighet att kunna boka tider på andra klubbar än den egna.
I först fältet Klubb kan man välja en annan klubb, för att visa starttidsschemat för den klubben. För att kunna välja klubb måste den andra klubben tilldela behörighet till vår klubb att boka, vilket görs på Organisationsenheten.
Läs mer på sidan Administration » Organisationsenhet » Behörighet ».

I fältet Schema kan man välja mellan olika banor om man har flera banor på klubben. Endast i översta schemat (Schema 1) kan man välja att visa bokningsinformationen, som innehåller Namn, HCP, Hemmaklubb, Pris mm för varje bokad spelare.

Fältet Dag väljer man vilken dag som skall visas i aktuell schemaplats (Innevarande – Innevarande +4) och i fältet Visa anger man hur många timmar man vill visa. Fältet Med start kl anges tiden för första bokningsbara starttid.

I fältet Relation anger hur de olika scheman skall kopplas till varandra. Normalt är att välja Datum för att visa t.ex. 3 dagars bokningar, se exemplet ovan. Man kan också välja Tid för att t.ex. visa förmiddagen i ett schema och eftermiddagen i ett annat schema med alternativet dagskaskad.

Tryck knappen Verkställ eller Spara för att spara inställningen.
Har man flera personer i tidbokningen kan dessa ha olika inställningar på starttidsschemat. Varje person som loggar in måste alltså skapa sitt ”eget” starttidsschema.

Spelaridentifikation Visa

Du kan själv bestämma om en eller alla spelare i en bokad starttid måste identifieras med Golf-ID, samt hur reservationsregler skall kontrolleras. Du öppnar fönstret genom att i menyn Boka välja Inställningar och sedan klicka på Spelaridentifikation.

Du kan ställa in hur många personer som man måste identifiera med Golf-ID eller Namn vid tidbokningen, man kan ha olika regler för bokning via GIT-klient eller Webb/terminal, en spelare måste dock alltid identifieras. Man kan bocka för alternativet Kräv identifiering av resterande spelare vid ankomst om man vill att alla spelare skall namnges vid ankomsten till banan.Klickar man för alternativet Identifiera samtliga spelare kan man inte använda funktionen med Gästspelare, utan alla måste ange Golf-ID eller namn och HCP vid bokningstillfället. För utländska spelare, anger man För- och Efternamn och HCP. Identifieringskravet med Golf-ID gäller även vid bokning över Internet, man kan dock inte boka in utländska spelare via Internet.

Reservationsreglerna kan vara olika för medlemmar respektive gäster vid Internetbokningar.

Man väljer ett av två alternativ;
Kontroll av reservationsregler genomförs på samtliga spelare i bokningen eller, Om bokaren är medlem, kontrolleras endast reservationsregler för bokaren, ej för övriga spelare i bokningen.

Exempelvis kan man ha olika bokningsregler för medlemmar och gäster t.ex. att medlemmar får boka 2 dagar i förväg medan gäster bara får boka 1 dag i förväg. Väljer man alternativ två ovan, så kan en medlem boka in både sig själv och en gäst på en tid 2 dagar framåt trots att gästen egentligen bara får boka 1 dag i förväg.

Man kan förenklat säga att gästen bokas in på medlemmens reservationsregel om det är medlemmen som är inloggad på Min Golf.


Klubb och webbinfo Visa

Under klubb och webbinfo kan du göra inställningar som förenklar administrationen på klubben. Den första rutan är betalning på webben där du behöver ett webbavtal för att kunna aktivera det. Greenfee och uthyrningsartiklar kan du bestämma om de ska vara tvingande att betala vid bokning på webben. I rutorna på högra sidan har du möjlighet att skriva in informativ text till medlemmar och gäster. Dessa texter kommer att visas exempelvis vid en bokning på Min Golf. 

No show

Aktivera i rutan och fyll i en text om vad som gäller kring er no-showhantering. Observera att det inte går att behålla den text som står idag utan varje klubb behöver formulera sin egen.

Se till att i texten tydligt formulera vad ni ev. tänker kommer ske om man inte efterlever era regler.
Ni vill kanske inte alls stänga av personer eller straffa dem pengamässigt – se till att formulera vad som gäller hos er.

Förslag på tänkbara sätt att använda No-show:

•Använda ankomstmarkering och via e-post/telefon/brev vänligt men bestämt meddela att personen verkar ha missat att ankomstmarkera sig alt. inte dykt upp på en bokad tid. Uppmana till att personen gör det nästa gång.

•Använda ankomstmarkering och via e-post/telefon/brev vänligt men bestämt meddela att personen verkar ha missat att ankomstmarkera sig alt. inte dykt upp på en bokad tid. Meddela att om det sker igen nödgas ni ta ut en avgift om X kr.

•Använda ankomstmarkering och via e-post/telefon/brev vänligt men bestämt meddela att personen verkar ha missat att ankomstmarkera sig alt. inte dykt upp på en bokad tid. Bifoga en faktura.

•Använda ankomstmarkering och via e-post/telefon/brev vänligt men bestämt meddela att personen verkar ha missat att ankomstmarkera sig alt. inte dykt upp på en bokad tid. Meddela att personen nu gjort det X gånger vilket lett till att ni nu stänger av personen från webbokning i X dagar. Personen kan dock få spela spontant och träna som vanligt. Det är tjänsten webbokning som stängs av. Ni kan läsa mer om hur en klubbavstängning administreras på följande sida: Avstängning

•Eller något annat ni kommer på eller en kombination av dessa.

För att komma fram till vad ni på er skall välja om ni överhuvudtaget skall använda funktionen behöver ni säkert vara fler i klubben/styrelsen som diskuterar.