Senast uppdaterad:

Skriv ut

Familjegrupp i GIT

Här hittar du Information om hur familjegrupp fungerar, hur du kan redigera, lägga till eller ta bort en person i familjegruppen samt dela en familjegrupp.

Fliken Familjegrupp använd för att koppla ihop personer som bor på en och samma adress och på så vis skapa en familjegruppstillhörighet. En familjegrupp, ger följande möjlighet:

Att kontaktperson får hela familjens avgifter samlad på sin faktura vid familjefakturering och att endast en tidning av Golfa! skickas till hushållet.

En familjegrupp skapas, redigeras, tas bort via Nya GIT och sköts på så sätt manuellt.  Ingår man inte i en familjegrupp står ändå det egna namnet som familjehuvud.

 

1. Med fliken Redigera Familjegrupp markerad kan du klicka på övriga medlemmar i familjegruppen  (klicka på Golf-ID) och kommer då till Personbilden. Här kan du också lägga till fler familjemedlemmar i familjegruppen. Klicka på Lägg till person och ett nytt fönster visas där man söker fram Personen. Sök på Golf-ID eller Namn, du kan också välja Klubbnamn för att få ett mindre urval. Denna funktion söker alltid i hela registret (hela Sverige) efter personer. Ett sökresultat visas, klicka på aktuell person och den läggs då direkt till i familjegruppen.

Lägger du till en person till en familjegrupp, som redan finns med i en annan familjegrupp, får du ett varningsmeddelande.

2. Du kan ändra Kontaktperson och ange vem som skall få tidningen Golfa genom att markera cirklarna. Tänk på att tidningen skickas till adressen som är angiven under fliken Bostad för medlemmen. 

Om du vill splittra upp familjeförhållandet, markera fältet Dela upp familjegrupp, och klickar på minustecknet under Ta ur.

Om flera personer i en familj bor på olika adresser och vill ha varsin golftidning, behöver du dela upp familjegruppen, det vill säga inte registrera något familjesamband. Personerna får då varsin faktura och kan inte utnyttja ett eventuellt familjemaxbelopp.

Ändrar du adress på en person som ingår i en familjegrupp, får du frågan om adressändringen skall gälla för övriga medlemmar i familjegruppen.
Även vid adressändring som medlemmen gör själv via Min Golf sker uppdatering av familjemedlemmars adresser.
Klickar du Ja uppdateras alla personers adressuppgifter.