Senast uppdaterad:

Skriv ut

IdrottOnline

IdrottOnline är idrottens gemensamma administrations- och kommunikationssystem.
Via IdrottOnline har din golfklubb bland annat möjlighet att ansöka om LOK-stöd och Idrottslyftsmedel hos RF, och i vissa fall aktivitetsbidrag hos din kommun.

Information Visa

Från GIT till IdrottOnline skickas information regelbundet, läs mer om IdrottOnline här