Tillbaka till nyheter

Tyck till - Enkät om kunskap och hjälpfunktioner i GIT

Kan du ge oss 5 minuter av din tid, och svara på en kort användarenkät om klubbens GIT-kunskaper och våra hjälpfunktioner?

Dina åsikter hjälper oss planera våra utbildningsinsatser, så att vi kan stötta dig och din golfklubb på bästa sätt. Stort tack på förhand!

Till enkäten