Senast uppdaterad:

Skriv ut

Uppföljning av webbetalning i GIT Tävling

Det finns möjlighet att få fram rapport över samtliga transaktioner som berör tävlingsavgifter. Du väljer under vilken period du vill titta närmare på och där får du fram information om genomförda betalningar. Du kan också gå in i en enskild tävling för att enbart överblicka betalningar som berör den enskilda tävlingen, du kan också plocka ut en startlista med ev kvarstående belopp som spelaren har kvar att betala på tävlingsdagen.

Webbetalningsrapport - Avgifter från GIT Tävling

Webbetalningsrapport - Överblick över samtliga transaktioner

Rapporten för webbetalningar i GIT Tävling tar med avgifter som är kopplade med GIT Tävling (tävlingsgreenfee, start-/anmälnings- eller egenställda frågor t.ex. avgift för lunch i samband med tävling).
Webbetalningsrapporten hittas via Menyvalet Tävling - ikonen Rapporter - välj Webbetalningsrapport.

Du väljer själv under vilken period du vill hämta ut samtliga transaktioner för.

Rapporten framställs i Excelformat, rapporten innehåller bl.a. transaktions-id (referensnummer är sökbart i Payex Backoffice), tävling, vem som betalt och vem betalningen avser för, du hittar också info om vilken artikel som är betald.

Tips: Filtrera rapporten via de olika kolumnerna så kan du smidigt överblicka t.ex. samtliga Transaktioner för en viss tävling eller filtrera ut enbart Tävlingsgreenfee eller Anmälningsavgift.

Ställ dej längst till vänster i översta raden, muspekaren skall ställas om till en högerpil och översta raden skall bli markerad, därefter välj Filtering.

När filtrering är gjord, klicka då på pil som visas i respektive kolumn, för att välja information som du vill se.

Uppföljning av avgifter i en specifik tävling

Mer info om uppföljning av avgifter i en specifik tävling, klicka här för att läsa mer. Du hittar infon under boxen Listor.