Senast uppdaterad:

Skriv ut

Webbetalning för GIT tävling

Via webbetalningsfunktionen kan du också öppna upp för betalning av dina tävlingar på klubben. Både anmälningsavgift och tävlingsgreenfee.

Väljer du betalning som ett krav har du alla betalningar klara på tävlingsdagen och tävlingsledningen kan fokusera på själva tävlingen.

Aktivera betalning via Min Golf

För att komma igång med webbetalning behöver du ett avtal med Swedbank Pay. Det är samma avtal som gäller för årsavgifter, greenfee osv.

Läs mer här om hur du kommer igång.

Så här gör du

Under inställningar - anmälan - Online i GIT tävling  gör du inställningar för webbetalning.

Välj om betalning ska vara en möjlighet för spelaren eller som ett krav. Dvs spelaren måste betala vid anmälningstillfället. Du kan också ange om det ska vara automatisk återbetalning om spelaren avanmäler sig inom anmälningstiden. OBS! Gäller singeltävlingar.

Uppföljning av betalning

Under Anmälda finns Listor där du enkelt kan följa vilka som har betalat och hur mycket avgifter som förväntas komma in.

När spelaren betalar sina tävlingsavgifter på Min Golf kan du direkt se det på avgiftslistan i GIT Tävling.

Grön för betald och röd för ej betald.

När du kör ut starttlistan kan du också komplettera med betalningsinformationen genom att markera rutan Utestående kostnad. Då ser tävlingsledningen direkt om det är någon som inte betalat.

 

Du hittar också alla webbetalningar under Rapporter i översta menyn

Under rubriken Rapporter hittar du också alla webbetalningar.

Välj webbetalningar så skapas en Excellista med alla betalningar, namn på deltagare och tävlingar. Här kan du sortera på tävlingsnamn osv.

Webbetalningarna från tävling på Transaktionslistan

Under Ekonomi - Transaktionslistan hittar du också alla inbetalningar/återbetalningar för GIT Tävling tillsammans med övriga inbetalningar via Swedbank Pay. Där finns ett bokföringsunderlag, sammanställning och en detaljerad lista som visar vem som har betalat och till vilken tävling.

Har du kompletterat dina avgifter i grundinställningarna under kugghjulet eller direkt under Anmälan - avgifter med kontonummer, kostnadsställe samt moms? Läs mer här om hur du gör det, så får du ett komplett bokföringsunderlag.

 

 

 

 

Återbetalning av avgifter direkt från GIT Tävling

Via knappen Betalningar i GIT Tävling kan du manuellt återbetala avgifter både för lagtävling och singeltävlingar. Detta gäller om spelaren betalat avgifter för tävlingen via  Min Golf.

Den här funktionen ger dig möjlighet att återbetala tävlingsavgifter när du vill t.o.m. efter tävlingsdag ex. om tävlingen blivit inställd. (för singeltävlingar finns även möjlighet att ange automatisk återbetalning vid avanmälan under inställningar)

Återbetalningen hamnar då på Transaktionslistan under Ekonomi i GIT där du ser övriga inbetalning för avgifter som är betalda via Min Golf.  På Transaktionslistan i GIT får du både ett bokföringsunderlag och detaljinformation. Läs mer här om Transaktionslistan i GIT.

 Du ser också återbetalningen på Transaktionslista i GIT Tävling som ligger under Anmälda och Listor.

Du söker fram aktuell tävling genom att ange start och slutdatum i datumfälten. Därefter kan du söka efter transaktioner, tävlingsnamn och tävlingens startdatum.

När du har hittat den aktuella tävlingen och personen du vill betala tillbaka avgiften till, klickar du på raden.

Då öppnas fönstret för betalningsdetaljer.

Här ser du detaljer om betalningen och du kan även klicka på det gröna frågetecknet för att få mer information om vad detaljerna står för.

Vill du återbetala avgiften klickar du på REFUND. Då får du upp följande ruta.

Klicka på JA om du vill genomföra återbetalningen. Då återbetalas avgiften till spelaren och återbetalningen hamnar  på Transaktionslistan under Ekonomi i GIT.

Du måste manuellt uppdatera och registrera en återbetalning i tävlingen som betalningen avser i avgiftslistan för deltagare.

  Här ser du vad de olika färgerna i avgiftslistan för deltagare står för.

Använd dig gärna av grundavgifter och klubbgrupper

Genom att använda dig av grundavgifter och klubbgrupper får du alltid rätt pris för dina tävlingar.

I Grundavgifterna lägger du upp de olika avgifter du har och eventuella avvikelse i avgifterna. Ex. juniorer ska betala en lägre avgift osv.

Med hjälp av klubbgrupper kan du också styra om vissa klubbar ex. samarbetsklubbar ska ha ett annat pris än standard.

Läs mer här om grundavgifter

Läs mer här om klubbgrupper