Senast uppdaterad:

Skriv ut

Webbetalning för GIT tävling

Via webbetalningsfunktionen kan du också öppna upp för betalning av dina tävlingar på klubben. Både anmälningsavgift och tävlingsgreenfee.

Väljer du betalning som ett krav har du alla betalningar klara på tävlingsdagen och tävlingsledningen kan fokusera på själva tävlingen.

Aktivera betalning via Min Golf

För att komma igång med webbetalning behöver du ett avtal med Swedbank Pay. Det är samma avtal som gäller för årsavgifter, greenfee osv.

Läs mer här om hur du kommer igång.

Så här gör du

Under inställningar - anmälan - Online i GIT tävling  gör du inställningar för webbetalning.

Välj om betalning ska vara en möjlighet för spelaren eller som ett krav. Dvs spelaren måste betala vid anmälningstillfället. Du kan också ange om det ska vara automatisk återbetalning om spelaren avanmäler sig inom anmälningstiden. OBS! Gäller singeltävlingar.

Uppföljning av betalning

Under Anmälda finns Listor där du enkelt kan följa vilka som har betalat och hur mycket avgifter som förväntas komma in.

När spelaren betalar sina tävlingsavgifter på Min Golf kan du direkt se det på avgiftslistan i GIT Tävling.

Grön för betald och röd för ej betald.

När du kör ut starttlistan kan du också komplettera med betalningsinformationen genom att markera rutan Utestående kostnad. Då ser tävlingsledningen direkt om det är någon som inte betalat.

 

Du hittar också alla webbetalningar under Rapporter i översta menyn

Under rubriken Rapporter hittar du också alla webbetalningar.

Välj webbetalningar så skapas en Excellista med alla betalningar, namn på deltagare och tävlingar. Här kan du sortera på tävlingsnamn osv.

Använd dig gärna av grundavgifter och klubbgrupper

Genom att använda dig av grundavgifter och klubbgrupper får du alltid rätt pris för dina tävlingar.

I Grundavgifterna lägger du upp de olika avgifter du har och eventuella avvikelse i avgifterna. Ex. juniorer ska betala en lägre avgift osv.

Med hjälp av klubbgrupper kan du också styra om vissa klubbar ex. samarbetsklubbar ska ha ett annat pris än standard.

Läs mer här om grundavgifter

Läs mer här om klubbgrupper