Senast uppdaterad:

Skriv ut

Kopplingen mellan GIT och IdrottOnline

IdrottOnline är idrottens gemensamma administration- och kommunikationssystem, som underlättar idrottsutövandet genom att ge mer tid till Idrott. Medlemsuppgifter exporteras automatiskt från GIT till IdrottOnline.
Via IdrottOnline har din klubb bland annat möjlighet att ansöka om LOK-stöd och Idrottslyftsmedel hos RF, och i vissa fall aktivitetsbidrag hos din kommun.

Kopplingen mellan GIT och IdrottOnline

Den automatiska överföringen av personuppgifter från GIT ger en korrekt och aktuell medlemsbild av golfen i IdrottOnline. Den underlättar också för den enskilde medlemmen samt golfföreningen i användandet av moduler så som LOK-stöd, utbildning och idrottslyft i IdrottOnline. 

Registrera rätt för IdrottOnline

Rapporterar din klubb in underlag för LOK-stöd i IdrottOnline? Då kommer här viktig information angående registreringen av personer!

Genom en koppling till GIT kan IdrottOnline automatiskt hämta träningsdeltagares personuppgifter att använda som underlag för LOK-stöd. Du behöver alltså inte registrera en person i IdrottOnline med personnummer, bara placera dem i en grupp. För att detta ska fungera behöver du logga in i IdrottOnline.
Klicka på Administration i toppmenyn.
Klicka på Inställningar i vänster meny
Markera valet Läs och Ändra
Det ger GIT tillåtelse att skriva över befintliga uppgifter i IdrottOnline. 

Så här gör du:

1. Registrera deltagaren med personnummer i GIT

2. Gå till IdrottOnline och se till att rutan ”Externa system ska kunna skriva över...” är ikryssad

3. Vänta och kontrollera att deltagaren förts över till IdrottOnline (överföringen görs två gånger i veckan, natten mellan lördag och söndag samt natten mellan onsdag och torsdag).

4. Koppla deltagaren till en grupp i IdrottOnline


Detta händer om GIT läser in uppgifter som redan finns

Om du lägger till en deltagare i en grupp i IdrottOnline innan den automatiska hämtningen från GIT är aktiverad, uppstår ett fel när uppgifterna väl läses in igen från GIT. Du kommer att få meddelandet ”Borttagen av GIT”. Det betyder att deltagaren är borttagen från gruppen, men finns kvar i IdrottOnline. Du behöver då lägga till personen i gruppen igen.

M1 och M2 Visa

Projektet gäller endast golfklubbar av typen M1 och M2. Klubbar av typen A1 och A2 omfattas inte.

Läs mer om Golfklubbar här (M1 och M2) https://golf.se/for-klubben/medlemskap-och-associering/golfklubb/

Läs mer om golfbolag här (A1 och A2)
https://golf.se/for-klubben/medlemskap-och-associering/golfbolag/

Uppgifter som överförs till IOL

IdrottOnlinesystemet (IOL) hämtar automatiskt aktuell information från GIT.
Överföringen till IOL sker två gånger i veckan, natten mellan lördag och söndag samt natten mellan onsdag och torsdag.

Följande uppgifter överföres från GIT till IOL.

 • Personnummer
 • Golf-ID
 • Födelsedatum
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Kön
 • Nationalitet (ny i GIT)
 • Landskod ska skickas för sparad nation. T.ex SE
 • Fakturaadress
 • Telefon bostad
 • Telefon (primär)
 • E-post (primär)
 • Klubb GUID
 • Föreningens org.nr (på klubb som personen är medlem i)
 • Föreningens RF id. (på klubb som personen är medlem i)
 • Medlem sedan (ÅÅÅÅ-MM-DD) (inträdesdatum i klubben)
 • Aktiv idrott 

Aktiv Idrott

Begreppet Aktiv idrott

I IOL finns en flagga på varje person som har ett medlemskap i en förening och har varit med på minst en aktivitet i föreningens regi under året. Denna kallas Aktiv idrott och är underlaget för SF-stödet.

Motsvarade begrepp i GIT är en person med medlemskap i en golfklubb av typen M1 eller M2, med ett giltighetsdatum som är lika med eller större än dagens datum. Det gäller alla personer förutom personer med SGF-status: passiv, nybörjare, samarbete och prospekt.

För en person som är medlem i flera klubbar ska organisationsnummer, RF-nummer, inträdesdatum, SportID (Golf har ett SportID=18 som alltid skickas med alla personer från GIT) och Aktiv idrott skickas med under organisation för varje klubb.

 

Kompletteringar i GIT

På klubbens organisationsenhet finns ett fält för Föreningens organisationsnummer och RF-nummer. Dessa fält uppdateras av SGF.
Fältet Nationalitet har lagts till på personinformationsbilden.
Det finns också en excelrapport med klubbarnas uppgifter som bara SGF kan ta fram.

 

Felsökning person har inte överförts från GIT till IOL Visa

Ibland händer det att personer inte förts över till IdrottOnline trots att uppgifter finns i GIT.
Här är de vanligaste orsakerna till varför problemet uppstår och förslag på hur du löser det:

1. Person saknar personnummer - komplettera med personnummer. (obs! se även punkt 2)
2. Person har kompletterats med personnummer i efterhand. IdrottOnline uppfattar då inte att den uppgiften kommit in. För att få med dem i nästa överföring pröva med att:
• Göra ett tillfälligt utträde på personen med utträdesdatum och giltigt till och med- datum i form av gårdagens datum.
• Verkställ
• Ta bort utträdet och ändra giltigt till och med-datum till samma som innan ändringen
• Spara

Nu borde personen komma med vid nästa överföringstillfälle. Om problemet kvarstår, vänligen kontakta GIT-supporten eller supporten för IdrottOnline.

Information och kontaktuppgifter till IdrottOnline Visa

Support Idrottonline