Senast uppdaterad:

Skriv ut

GPB Rapporter

Det finns rapporter både på GIT Partnerbokning och i GIT för uppföljning av partnerbokningar.

Se Partnerkonto för bokning på GIT Partnerbokning för rapportinställningar.

Under Urval väljer man datum med datepickern för perioden man vill ta ut en rapport. Man kan söka på datum både framåt och bakåt. Det får vara max 31 dagar mellan start- och slutdatum.

I resultatlistan ser man alla bokningar gjorda för ett företag på alla partnerkonton (om ett företag har flera än ett konto)

Man ser antal resultat till vänster och default vyn är 10 resultat sorterad utifrån starttiden, men alla kolumner går att sortera genom att klicka på kolumnens rubrik. Vid flera än 10 resultat kan man också vidga antal resultat som visas till 25 eller 50 med droplistan till höger.

Längst ner till vänster finns det en Exportera-knapp där man kan ladda ner rapporten i Excel-format.

OBS! Alla fält har tooltips på, dvs om man pekar över ett visst fält med musen visas all information i fältet om informationen har kapats p.g.a upplösningen i användarens datorskärm.

Rubrikförklaring

Artikel = Spelavgiftsnamn, greenfee eller/och namn på uthyrningsartikeln

Avgift = avgiftens belopp som gäller för bokning av uthyrningsartikel eller greenfee-priset om Ordinarie greenfee har valts/används.

Överbokad = Kryssats i när en manuell bokning/override har gjorts av klubbens kansli. Periodmax för partnerns spelrättighet har övertrasserats men kansliet har manuellt godkänt bokningen i starttidsschemat i GIT.

OBS! Om man genom starttidsschemat i GIT Partnerbokning försöker boka men periodmaxen har överskridits övergår bokningen per automatik till Ordinarie greenfee. Det markeras i kolumnen Greenfee/spelarens egna spelavgift med e ”1” och greenfee beloppet visas i kolumnen Avgift.

Spelavgift partner/hotellsamarbeten/övrigt utnyttjad

Ja = 1
Nej = 0

Greenfee/spelarens egna spelavgift

Ja = 1
Nej = 0

Bokande system = Systemet bokningen utfördas i.