Senast uppdaterad:

Skriv ut

Markera som betald eller återbetald

Markera som betald

Om du har ett externt kassasystem utan koppling till GIT kan du ändå markera en starttid som betald eller återbetald i starttidsschemat via Redigera bokning.
Det är viktigt att markera avgiften som betald i starttidsschemat när en spelare betalar i receptionen. Annars kommer avgiften att visas som obetald i spelarens lista i Min Golf Bokningsapp.
 


Klicka på ikonen Markera som betald 

När du öppnar fönstret är alla spelare markerade som betalda och hela beloppen är ifyllda som standard. Du kan ändra priserna och markera eller avmarkera varje avgift eller artikel.
Klicka på Spara när du är klar.

Exempel:
För Golfbilen är det möjligt att ändra pris. här är priset justerat till 100 kr.

I kolumnen Att betala visas beloppet som återstår att betala.
B/D visas om någon spelare har helt eller delvis betalt avgiften

Markera som återbetald

En spelare vars avgifter är betalmarkerade kan markeras som återbetalda.