Senast uppdaterad:

Skriv ut

Inställningar för partners

Det finns många uppgifter om dina partners du kan registrera. På denna sida går vi igenom hur du gör, med fokus på kontaktpersoner, partnerkonton, avgifter och hantera relation.

Kontaktpersoner Visa

Registrera kontaktperson/er för en partner för att enkelt kunna kommunicera med rätt person. Du kan ha flera kontaktpersoner.

För att koppla spelrättighet till en partner måste du ha en kontaktperson som också är angiven som Fullmaktshavare.

Under kontaktperson kan du även ange partnerroll och ställa in om personen är huvudkontaktperson.

Obs! Du kan ha flera fullmaktshavare, men bara en huvudkontaktperson.

Det finns 3 sätt att koppla eller skapa en ny kontaktperson på en partner:

- Är personen upplagd i GIT kan man söka efter Golf-ID eller namn (samma sökfunktion som under Person)
Obs! Privat kontaktinformation förs över och kopplas till partnern i första hand. Så fort man har angett ny kontaktinformation för en partner blir den primär, inte den privata informationen.
- skapa ny kontaktperson med komplett personnummer direkt i Partners
- skapa ny kontaktperson i Personbilden utan personnummer (som tidigare).

 

Klicka på Lägg till ny.

Under fliken Kontaktpersoner kan du registrera flera kontaktpersoner med telefon och e-post på företaget. Har du flera kontaktpersoner ange du vilken av dem som är huvudkontaktperson.

På alla kontaktpersoner kan du också ange Partnerroll, för att kunna selektera och göra utskick till exempelvis alla som har partnerroll VD.

Om din partner har betald spelrättighet på någon av klubbens banor är det viktigt att kryssa i rutan Fullmaktshavare. Vid bokning av starttid, som är partnerbetald, måste det finnas minst en kontaktperson registrerad på företaget som fullmaktshavare.
Läs vidare under rubriken Avgifter

OBS! Någon av dina kontaktpersoner måste vara huvudkontaktperson.

När du anger en e-postadress på en huvudkontaktperson får personen ett mejl med information om inloggning till Min Golf samt att denne blivit upplagd som kontakt.

Huvudkontaktpersonen kan logga in i Min Golf och se vilken klubb och med vilken partnerroll de är upplagda under Inställningar > Mina kontaktuppgifter. Där kan de sköta kontaktuppgifterna som synkas med partnern i GIT (Dock ej kontaktinformation under Personbilden).

Om du tar bort en kontaktperson från en partner raderas kopplingen till personen. Om kontaktpersonen inte har någon annan koppling till klubben tas även Golf-ID och inloggning till Min Golf bort. Ytterligare ett informationsmejl skickas då.

Partnerkonto för bokning på GIT Partnerbokning Visa

Via fliken Partnerkonto kan du lägga upp ett partnerkonto som låter dina partners boka tider på egen hand via GIT Partnerbokning (GPB). Du kan sätta upp unika bokningsregler och HCP-regler för varje partner.

Här skapar du också ett webbinloggningskonto för dina partners.

Klicka på knappen  Lägg till ny.

Fyll i uppgifter om Kontaktperson, Koppling till klubb dvs vilken klubb, vilken bana och vilka bokningsregler. Läs mer om bokningsregler här.

 

Du behöver också lägga in en Klubbkontaktperson. När du är klar klickar du på  Spara.

Har du fler än en bana går du in på kontot via pilen till höger och lägger till ny, då kan du koppla på ytterligare klubb eller bana.

När kontot är skapat går till pennan och klickar på Generera lösenord.

När du har genererat nytt lösenord skickas ett automatiskt mejl till kontaktpersonen, med information om inloggningsuppgifter till GIT Partnerbokning.

Din partner kan alltså inte få inloggningsuppgifter om du inte har registrerat en korrekt e-postadress.

Med knappen Generera nytt lösenord kan du skapa ett nytt lösenord om någon partner har glömt sitt lösenord.  

Om du ändrar e-postadress för någon partner skickas ett automatiskt bekräftelsemeddelande till den gamla e-postadressen.
Tips! Hjälp gärna dina partners att hitta till GPB första gången.

En partner kan ha webbkonton med separata användarnamn på flera olika golfklubbar, alla partners användarnamn visas i listrutan.

 

Avgifter Visa

Fliken  Avgifter fungerar på samma sätt som fliken Person och vanliga medlemmar.

Du kan tilldela avgifter och även ta bort avgifter som inte är aktiverade. Är de aktiverade kan du inaktivera avgifterna men inte ta bort.

Funktionen för att aktivera avgifter är samma som för medlemmar.Avgifter

Inför ett nytt år kan du tilldela avgifter till dina partners på samma sätt som man tilldelar årsavgifter till medlemmarna.

Endast avgifter av artikeltypen partneravgifter, spelavgift hotellsamarbete, spelavgift partners, spelavgift övrigt eller övriga avgifter kan tilldelas en partner.

Dessa skapar du först under Ekonomi > Hantera artiklar.  Läs mer om hur du skapar avgifter för partners här.


Använder du en Partnerkategori som också har kopplade avgifter till sig kommer dessa avgifter automatiskt upp under avgifter.

Vill du ej att dessa ska gälla radera du dessa och lägger till nya som du har skapat.

Obs! För att spelrättigheten ska fungerar är det viktigt att spelavgifterna är aktiva och att du har angett en fullmaktshavare under kontaktperson.

Skapa fakturaunderlag och faktura för Partners Visa

Du kan enkelt skapa ett fakturaunderlag som du exportera till någon av de fakturaleverantörer du normalt använder för dina medlemmar i GIT. Alternativt skapa en faktura direkt från Partnerprofilen.

Tilldela alla avgifter som ingår i avtalet för din Partner. Se ovan vilka avgifter du kan använda.

För att skapa en faktura behöver du ha en säljorganisation (ej Swedbank check-out avtal) kontakta klubbsupporten om du inte har en säljorganisation samt registrerat ditt bankgiro och säljorganisation under Inställningar-Klubb och webbinfo-Säljorganisation.

För att skapa fakturaunderlag gör du på samma sätt som för en medlem. Läs mer om det här.

 


Hantera relation Visa

Under Hantera relation kan du ställa in information om aktuellt avtal, som till exempel giltighetstid, för dina partners.

I rutan Avtals-ID kan du lägga upp en egen nummerserie på dina avtal för att koppla ihop med dina sparade avtal.

Du har också möjlighet att logga kontakthändelser för att få en bra överblick. Klicka på  Lägg till för att skapa ny kontaktlogg.