Senast uppdaterad:

Skriv ut

Greenfee traditionell

Tidbokningen förutsätter att det finns greenfeeartiklar, varför man måste definiera minst en greenfeeavgift. Normalt räcker det med en greenfeeartikel med olika avgiftsregler med vilka de olika avgifts-beloppen definieras.
Greenfee traditionell lämpar sig för dig som har en eller ett par olika avgifter såkallad "vardag och helggreenfee"

Om du har både rabattregler för klubbgrupper och erbjuder gäst till medlemsrabatt, måste du komma ihåg att göra några extra inställningar för traditionell greenfee.
Se info längre ner om "rabatt på rabatt"

Uppläggning & hantering av artikeltyp Greenfee traditionell

För att skapa en ny artikel för Greenfee går du tillföljande plats:
Ekonomi-Hantera artikel - välj: Skapa ny artikel.

I nästa vy inleder du med att ge artikeln ett namn och sedan väljer du artikeltypen Greenfee

 

I Giltighetstid är de viktigt att du anger hur länge artikeln ska gälla d.v.s. om en gäst köper en Greenfee, under hur lång tid ska Greenfeen vara giltig. Vanligtvis är en greenfee-artikel giltig under en dag och då väljs alternativet Fr o m betalningsdag (gäller dagen då spelaren har sin starttid inbokad).

I Fältet Grundavgift ange du det högsta priset du ska ha på din Greenfee. Vill du erbjuda lägre priser vissa dagar använder du funktionen Avgiftsregel. Alternativt skapa upp ytterligare en Greenfee avgift med spelrättighet aktuella dagar.

Efter att ha lagt in information för artikeln kan du spara, det går bra att komplettera med information efter att artikeln blivit skapad.

När artikeln skapats, då visas flikarna Spelrättighet, Avgiftsregel och Rabattregel.
Efter att du gjort inställningar för Spelrättighet då visas även fliken Bokande system.

Spelrättighet

Här ställer du in vilken bana och under vilka veckodagar som artikeln ska gälla för. 
Om du under periodmax anger siffran 1, då kan greenfee-artikeln enbart nyttjas vid ett tillfälle i taget. Detta innebär att om spelaren bokar in två ronder under en och samma dag då får spelaren betala två greenfee-avgifter. Om du hellre vill att dagsgreenfee ska tillämpas, då låter du fältet vara tomt (inget värde angivet).

Bokade System

Här anger du vilka system som artikeln ska kunna bokas ifrån.

Avgiftsregel

När du använder traditionell Greenfee och vill erbjuda ett lägre pris än grundavgiften under vissa dagar och tider ställer du in dina val via fliken Avgiftsregel. Se bilden som visar exemplet att på vardagar är GF 450 kr för alla gäster. Det innebär att övriga dagar, lördag och söndag gäller Grundavgiften 600 kr.

Avgiftsregel för klubbgrupper.

Vill du lämna rabatterade priser till klubbgrupper skapar du ytterligare Avgiftsregler för dessa, se exempel på bilden. Tänk på att du först måste skapa dina klubbgrupper.

Rabattregel

Används i första hand för "Gäst till medlem rabatt" När du skapar en  rabattregel kan du välja vilka dagar den ska gälla, samt göra urval för bokare och vilka som ska få rabatten. Rabatten sätts alltid med ett -(minustecken)

Ej systemval - vid manuell hantering Visa

Det finns en bockruta som heter Ej systemval. När en person bokar en tid, söker systemet alltid den lägsta greenfeeavgiften enligt reglerna, när det finns flera olika greenfeeavgifter, s.k. systemval.

Du kan markera att en greenfeeavgift inte skall väljas av systemet. Sätt en bock i rutan för "Ej systemval" för de greenfeeavgifter som inte skall väljas automatiskt vid bokningar.
Greenfee-artiklar markerade med Ej systemval, visas inte heller som alternativ på Min Golf.

Ej systemval kan t.ex. användas för en speciell artikel för rabatterad greenfee, som kansliet kan välja manuellt vid speciella tillfällen, som t.ex. vid omfattande banarbeten eller "Spel med medlem" osv.
När en person bokar en tid, söker systemet alltid den lägsta greenfeeavgiften enligt reglerna, när det finns flera olika greenfeeavgifter, s.k. systemval.


För att undvika "rabatt på rabatt" Visa

Om du använder både en Avgiftsregel för klubbgrupper och Rabattregel för "Gäst till medlem" känner inte systemet av det för Greenfee traditionell. Det blir då "rabatt på rabatt"

För att undvika det kan du skapa en klubbgrupp som innehåller alla klubbar exklusive dina samarbetsklubbar och kopplar den till gäst till medlem. Då får dina samarbetsklubbar endast rabatten som ligger under Avgiftsregel.

Tänk på att om spelaren är medlem i flera klubbar finns risk att  rabatter läggs på varandra och bli ännu större.

När det gäller Greenfee-modell 3-7-4 behöver du inte göra ovan åtgärder och det blir aldrig "rabatt på rabatt".  Där väljer systemet automatiskt det lägsta priset åt dig.