Senast uppdaterad:

Skriv ut

Rapporter/scorekort

Rapporter

Det finns två vägar att skriva ut rapporter, dels via fliken  RAPPORTER eller via en rapportknapp i en lista du visar på skärmen.

Utskrift via fliken RAPPORTER

För att skriva ut rapporter markerar man aktuell tävling och klickar på knappen RAPPORTER längst till höger.
Denna knapp finns för alla  flikarna.

En valruta visas där man väljer vilken eller vilka rapporter man vill skriva ut.

        

Expandera önskad funktion med den runda pilen till höger och välj sedan önskad rapport.
Det finns fyra grupper av rapporter
 - Inställningar
 - Anmälningar
 - Startlista
 - Resultat 
Klicka NÄSTA.

  
             

I steg 2 kan man påverka vilka fält som skall tas med på rapporten m.m.
Uppgifterna varierar med vilken rapport som begärts.

 

 

             

I steg 3 är rapporten klar att laddas ner.
Klicka LADDA NER för att öppna eller spara rapporten.

 

 

Utskrift av scorekortsetiketter

          

När du under Startlista väljer Etiketter får man en valruta med flera etikettformat.
Välj ett av följande etikettformat för inköpet av etikettpapper.
 - Avery L7162 (8x2)
 - Avery L7159 (8x3)
 - A4 Impega 70x36 (8x3)
 - A4 HERMA 70x42 (7x3)
 - A4 105x25,4 (11x2)
 - A4 - APLI 01273 (8x3)
 - Avery L7160 (7x3)
 - A4 . Straalfors 275-568 (11x2)
 - Avery L7172 (9x2)
 - Avery L7163 (7x2)
 - A4 - JAC Print C 7072 (11x3)
 - A4 - HERMA 4455 (11x3)
 - Dymo LabelWriter - 99010
 - Dymo LabelWtiter - 99012
 - A4 R&A (22x3)
 - Avery L7654 (10x4)
 - Avery L4732 (16x5)

 

Vilka program kan användas för att öppna Word-filen (*.docx)? Visa

MS Word (MS Office-paket)

Version 2007 eller senare fungerar fint, tidigare versioner stöds inte.

Om du använder Word 2007 så är det inte möjligt att använda valet ”Stor (med tävlingslogotyp)” när du ska ta ut startlista. Om du vill använda Word 2007 måste du välja ”Liten (ingen logotyp och liten skrift)” Senare versioner av Word går utmärkt att använda.

Libre Office (Gratis "Office-paket")
Kan öppna *.docx-filer men det kan behövas ändring av t.ex. sidvy (till liggande), ändring av marginaler, vä/hö, och topp/bott.

Open Office (Gratis "Office-paket")
Kan inte öppna den Wordfil som skapas i Rapporter.

Utskrift via rapportknapp i en lista. Visa

När du visar en lista på skärmen (anmälningar, startlista, resultat etc) finns det längst upp till höger över rubriken en knapp för utskrift resp Export av listan.

  

              

När du klickar knappen för utskrift får man fyra alternativ att exportera listan.

Välj ett av följande format i rutan Exportera som:

  • CSV (Kommaseparerad lista. som normalt öppnas i Excel)
  • SKRIV UT (Utskrift som skickas direkt till skrivare)
  • EXCEL  (xlsx-fil)
  • PDF  PDF-fil (gråmarkerad innan den är färdig att tas i bruk)

När du väljer att exportera listan (CSV, XLS eller PDF) får man ett val om man vill öppna eller spara filen.

Vilka program kan användas för att öppna Excel-filen? Visa

MS Excel (MS Office-paket)

Version 2007 eller senare fungerar fint, tidigare versioner stöds inte.

LibreOffice Calc (Gratis "Office-paket")
Kan öppna *.xlsx-filer.

OpenOffice Calc (Gratis "Office-paket")
Kan inte öppna den *.xlsx-fil som skapas i Exportera som/Excel

Vilka program kan användas för att öppna CSV-filen?

Samtliga ovan Office-paket kan öppna csv-filen via sitt kalkylprogram (Excel motsv.).