Senast uppdaterad:

Skriv ut

Skapa Tävling

Beskrivning av hur en tävling skapas i GIT Tävling. Du kan skapa singel-, par-, lag- och matchtävlingar i GIT Tävling.

Skapa tävling

Klicka på Skapa ny tävling och ange tävlingsnamn och datum när tävlingen startar och slutar.

Dessa inställningar kan du även ändra på efter att tävlingen är skapad och det görs då via Inställningar-Grundinställningar.

Ange Typ av upplägg av tävlingen,  välj bland Slagspel, Match eller Matchspel för lag (Ryder Cup).

Skall tävlingen ha en startlista eller skall detta vara fritt för spelarna att bestämma när och vilka de vill spela med. Du har också möjligheten att lägga tävlingen som dold t.ex. under tiden tävlingen läggs upp.

De sista du fixar innan tävlingen skapas är att välja en mall för hur tävlingen skall läggas upp inledningsvis. OBS... Det går fint att lägga till eller ta bort klasser i efterhand, mallen hjälper till med att skapa en snabbuppläggning.

Läs mer om respektive skede nedanför. 

Typ: Slagspel Visa

Den absolut vanligaste typen av upplägg är Slagspel (singel /par- och lagspel) som innefattar spelformerna t.ex. poängbogey, netto, brutto, modifierad poängbogey eller scramble, foursome, greensome, modifierad poängbogey. Läs mer om hur dessa tävlingar administreras genom att klicka på följande länk: Inställningar i Tävling.

Typ: Match Visa

Match

Nedan följer beskrivning av hur du lägger upp en matchtävling med utslagning. Vid varje spelomgång går hälften vidare till nästa omgång och till slut når två spelare en final och där koras en segrare. Det går bra att administrera matchspelstävling för både singelspel eller lag/parspel.

Nedan följer delar som är bra att tänka på när du lägger upp / administrerar en matchspelstävling i GIT Tävling.

Uppnås inte fullt antal för antalet i första startomgången, då kan spelare seedas antingen automatiskt alternativt manuellt. De seedade spelarna går då direkt vidare till nästa startomgång.

Skapa Tävling

När du anger start och slutdatum så är de bra att ha med sig under vilken period matchspelstävlingen skall pågå, i vissa fall kan tävlingen sträcka sig över 4-5 månader. Notera att i Min Golf är tävlingen sökbar i klubbens tävlingskalender enbart på tävlingens startdatum.

Startdatum= När skall första startomgången spelas 
Slutdatum= När spelas sista startomgången (finalronden)Klasser

OBS... I matchspelstävling går de endast att ha en klass.

Startomgångar

Skapa så många startomgångar (ronder) som krävs baserat på antal spelare d.v.s. 1 (2 spelare), 2 (4 spelare), 3 (8 spelare), 4 (16 spelare) osv.
Exempelvis: 3 startomgångar då spelas följande Kvarts-, semi- och final. Uppnås inte fullt antal för antalet i första startomgången, då kan spelare seedas antingen automatiskt alternativt manuellt, de seedade spelarna går då direkt vidare till nästa startomgång.

Ronder och format

Bra att känna till är att i Ronder och Format, är funktionen "Hitta lägsta SHCP och justrera till noll" ifyllt i default.

Kom ihåg att markera ronderna som ej handicapgrundande.

Startlista

När du klickar på fliken STARTLISTA, ser sidan annorlunda ut än vid en vanlig Slagspelstävling. Stora skillnaden när du skall ställa in inställningarna för startlistan är att startfältet kan Seedas, vilket kan göras pga. antalet spelare är ojämnt/inte fyller startomgången. Det kan också vara så att ni inte vill att spelarna med lägst HCP skall behöva möta varandra i första omgången.Första steget i är att skapa Inställningar för startlista. Välj Mall (Standard seeding är vanligast) och Matchnumrering. Du kan sedan ställa in Starttid, starthål samt Intervall för respektive Startomgång. Efter att ha klickat på Spara. Visas olika alternativ upp.


Skapa seedning - Här kan seedning göras manuellt, genom att dra över spelare till respektive sida. När spelare står på vänster sida (seedade spelare) kommer dessa t.ex. stå över kommande startomgång, inte ställas mot varandra.

 

Exempelvis här har vi tre startomgångar, vilket innebär att första startomgången är en Kvartsfinal och normalt sett behöver vi 8 spelare. I detta fall blev de enbart 6 spelare, genom att seeda två spelare så går dessa vidare direkt till Semifinal.

 

Skapa Startlista -  Systemet skapar startlista efter inställningarna som är gjorda, automatisk seedning sker efter vald mall. Kom ihåg att du kan manuellt redigera seedningen. 

När startlistan är skapad, kan du bl.a. Byta starthål, starttid, skapa mellanrum bland starttiderna (ikonen Lägg till/ta bort pause).

Placera spelare - Funktion för att du som administratör ska kunna justera spelordningen (vilka som skall möta varandra, eller i vilken startordning matcherna skall gå i). Funktionen kan också användas till om byte av spelare behöver göras, när en spelare anmäls i efterhand (efter att lottningen är genomför) då finns spelare tillgänglig i Placera spelare. OBS... Efter att scoreinmatningen har öppnats då är inte Placera Spelare tillgänglig längre.

Glöm inte att publicera Startlista så att deltagarna får E-post om sin starttid och att startlistan visas i Min Golf.

Resultat

Sök via namn eller deltagarnr, altenativt välj via Leaderboard specifik match att ange resultat för. Välj antingen Temporär score om resultatrapportering sker löpande under rundan alternativt ange slutresultatet direkt under Slutlig score. När du sparar slutresultatet i en match, beräknas startordningen i nästkommande rond automatiskt efter resultaten har registrerats.

Typ: Ryder Cup format Visa

Ryder Cup format

Beskrivning av hur du kan lägga upp en matchtävling (där två lag möter varandra i olika spelformer) med liknande format som i Ryder Cup. De är helt upp till er som administratör vilka spelformer som skall spelas, vilka deltagare som ska mötas och vilka matcher matcher som skall spelas per startomgång.


I första bilden där man lägger upp en ny tävling väljer man Lagmatch (Ryder Cup) i fältet Typ. Datum är första till sista speldag.

Klassegenskaper används ej i en Ryder Cup tävling., då de är enligt mall att de är två lag som möter varandra.

Startomgångar

Lägg upp antal ronder som skall spelas. Vanligt är 2-5 startomgångar beroende på omfattning på tävlingen.

Ronder och Format

Här lägger du in de olika spelformerna för respektive startomgång. Det går att forma upplägg efter egna önskemål gällande antal ronder (görs i Startomgångar) och spelform.

Nedan visas på upplägg för en 3-ronders Ryder Cup, dessutom kan du välja vilka hål som skall spelas. I detta exempel väljer vi att dela upp första 18 hålen i två startomgångar och spela två olika parmatcher (Fyrboll och Foursome) för att avsluta med 6 stycken singelmatcher.

Anmälda - Skapa lag och lägg in spelare i lagen

Nästa steg i tävlingen är att Skapa två lag, detta gör du via Nytt Lag manuellt.

Dessa kan skapas både före eller efter man har anmälda spelare, men rekommendationen är att skapa lagnamnen direkt.
Skriv in de lagnamnen. Du kan också välja en färg för resp. lag genom att klicka i fältet Färg. Färgen visas sedan i olika vyer t.ex. Resultatlista i Min Golf. Land är inte nödvändigt att ange.

Lägg in spelare via Snabbanmälan alternativt via Excelimport. Ta då och lägg in spelare utan lagkoppling (på så vis att spelarna blir tillgängliga för befintliga lag). Du kan inte vid anmälningstillfället koppla spelarna till ett befintligt lag.

Gå sedan in på Lagöversikten-Godkända lag och klicka på specifikt Lag därefter fliken Medlemmar, placera in spelarna som skall ingå i laget.

Startlista

När du skapar inställningar för startlistan, får du ange matchnumrering, starttid, hål-nr, intervall och antal matcher för alla dagars spel.

När du har skapat inställningarna för startlista visas en rad för varje dags spel och då återstår de för dej att bestämma vilka som spelar för respektive lag, detta gör du med hjälp av knappen PLACERA SPELARE.

Flytta in spelarna som skall spela i respektive lag genom drag and drop (hålla inne vänsterknappen på datormusen).

Med knappen LÄGG TILL/TA BORT kan du i efterhand justera starttider om dessa behöver flyttas fram eller bak.

Du kan också LÄGGA TILL MATCH om det skulle bli nödvändigt. För varje enskild match kan du klicka på pilen längst bort till höger, där får du alternativen ändra starthål, byt starttid och byt matchnummer. 

När du sedan PUBLICERAR startlistan, då ändras startomgångens status från Preliminär till Publicerad.

Knappen NOLLSTÄLL tar bort alla inställningar om du har gjort något fel och vill börja om på nytt med startlistan.

Resultat

Innan du kan registrera scorer måste du Öppna ronden för scoreinmatning.Scoreinmatningen sker genom att skriva in en spelares namn eller spelarnr i sökrutan. Klicka på personnamnet i listan och ett fönster för inmatning av alla scorer i bollen visas. I fältet Status kan du ange om en spelare inte kommer till start (NS), blir diskvalificerad (DQ) eller kanske väljer att skänka matchen (C) mm. Lägg in antingen temporär score alternativt lägg in slutresultat. 

Om matchen blir lika (A/S) delas poäng för matchen ut till bägge lagen. Om inte matcherna får sluta lika utan att särspel skall spelas då anger ni vinnande lag och när ett upp anges då kan ni ange att antal spelade hål t.ex. matchen avgjordes på 20:de hålet (andra särspelshålet).

Ingen Startlista - V.S.O.P Visa

Ingen Startlista - V.S.O.P

Välj att bocka i Ingen startlista om det är en tävling som inte lottas utan resultaten förs in allt eftersom scorekorten lämnas in under dagen (en sk V.S.O.P. Valfri Start Och Partner, t.ex. en onsdagsgolf med valfri starttid och valfri partner).

Det är bara möjligt att ha en rond och en startomgång till denna typen av tävlingar, därför är valen för att lägga till fler ronder eller startomgångar inte möjliga att göra.

I övrigt fungerar en sådan här tävling som vilken tävling som helst men du har ingen startlista och det är möjligt att enkelt anmäla spelare efter att du börjat mata in scorer för spelare. OBS... Om ni i efterhand kommer på att startlista önskas i en tävling som är upplagd som en V.S.O.P. ni behöver då skapa en ny tävling och ej kryssa i alternativet Ingen startlista.

I Inställningar under grundinställning ser man att det är en V.S.O.P tävling om det står "Tävlingen har ingen startlista" vid rubriken Grundinställning.

Ändring av tee i V.S.O.P

Om man vill ha valfri tee måste en VSOP-tävling läggas upp med Fri tee för samtliga i Inställningar/Anmälan/Önskemål. Ändring av tee sker sedan i personbilden på spelaren (klicka på raden med spelarens namn i anmälningslistan) och ändra tee i fliken Önskemål.

Vid Snabbanmälan till en VSOP kan tee väljas direkt om tävlingen är inställd för det.

Dold Visa

Dold

Välj att bocka i Dold så att tävlingen inte syns innan du är helt färdig med inställningarna för tävlingen. Du kan i Inställningar-Publicering-Publicera gå in och avmarkera Dold markeringen.

Mall (snabbval av uppläggning av klasser) Visa

Mall (snabbval av uppläggning av klasser)

Välj en mall om du vill få hjälp med uppläggning av klasser mm. OBS... I Inställningar - Klasser kan du sedan ställa om klasserna t.ex. lägga till ta bort, eller göra om klasserna från Lag- till Singelklasser. Mallen fungerar enbart som ett snabbval för att hjälpa dig på traven vid uppläggningen av tävlingen. 


Spara när inställningarna är klara.