Senast uppdaterad:

Skriv ut

Spelavgift

En spelavgift ger en medlem möjligheten att spela på klubbens banor utan att betala Greenfee, begränsningar kan göras att spel enbart gäller på en viss bana eller enbart vissa dagar i veckan. Spelavgiften ingår vanligtvis bland avgifterna som ingår i begreppet årsavgifter.

Genom att medlemmen har en aktiv Spelavgift, så ges normalt sett möjligheten för medlemmen att spela obegränsat alla dagar i veckan alternativt obegränsat spel på vardagar året om. Spelavgiften är friskvårdsberättigad.

Bra att tänka på när spelavgift ska skapas Visa

Giltighetstid

Är den tid som avgiften skall vara giltig. Bokningar utanför denna tidsperiod debiteras med aktuell greenfeeavgift.

Ange i antal och enhet hur lång giltighet när den har betalats.

Välj aktuellt år som avgiften ska vara giltig samt från månad och dag. Ex väljer du 2023 i rutan för år samt 02 för månad och 28 för dag. Då är avgiften giltig 1 år framåt från det att den har betalts dvs till 2024-02-28. Hör avgiften till bland årsavgifterna, se till att övriga avgifter har samma startdatum angivna.

Rutan Webbetalning  ger dig möjligheten att aktivera avgiften för webbetalning via Min Golf om ni vill ge möjligheten för era medlemmar att betala årsavgifterna via Min Golf. Ange en tidsperioden som avgiften skall vara tillgänglig för betalning via Min Golf. För att kunna tillämpa webbetalning behöver klubben ha ett giltigt webbetalningsavtal samt att avgifterna står med statusen upplagd (avgifterna blivit tilldelade).

Om du aktiverar avgiften för Min Golf finns också möjligheten att välja bokföringskonto och kostnadsställe för smidig redovisning på din Transaktionslista. Här väljer du även Säljorganisation om du har flera.

Skapa spelrättighet på en spelavgift Visa

Under fliken Spelrättighet kopplar du spelrättigheter, som anger på vilken bana och vilka tider som medlemmen har rätt att spela utan att betala greenfee. Någon spelrättighet ges normalt sett inte till en passiv- eller Greenfeemedlem.

Klicka på knappen Skapa ny spelrättighet för att lägga upp en spelrättighet, eller klicka på symbolen med pennan för att ändra en befintlig spelrättighet. Vill du radera spelrättigheten så klickar du på symbolen för soptunnan. 

 

Har man flera banor kan man markera båda om avgiften ger samma spelrättighet, det vill säga, dagar och klockslag, i annat fall skapar man två rättigheter en för respektive bana.

Bocka för de dagar som avgiften ger spelrättighet (utan greenfee) i fältet Giltig. Även klockslag Fr. o. m. kl. respektive T. o. m. kl. kan styras för en spelrättighet.

Tryck Spara för att spara spelrättigheten.

Avgiftsregler Visa

Avgiftsregel innebär undantag från att Grundavgiftsbeloppet skall erläggas.

Detta innebär samma artiklar kan användas till flera olika grupper (medlemskategorier) även om dessa grupper inte skall erlägga samma pris. T.ex. kan de handla om en spelavgift, som ger rättigheten att spela på banan 365 dagar om året, detta vill vi erbjuda oavsett om du är junior eller senior. Dock vill vi inte att dessa två (ålders)grupper ska behöva erlägga samma pris, därav kan vi skapa en avgiftsregel för gruppen som är juniorer (0-21 år).

På så vis kan vi ha en spelavgift som kan användas på flera grupper (t.ex. juniorer, seniorer, studerande, hedersmedlemmar) istället för att vi ska behöva skapa en ny spelavgift för varje grupp i klubben som betalar ett specifikt pris.

Skapa ny avgiftsregel

Klicka på knappen Skapa ny avgiftsregel eller symbolen med pennan  för att ändra på en befintlig regel. Vill du radera en avgiftsregel klickar på soptunnan vid den avgiftsregel du vill ta bort.


Fyll i ett beskrivande Namn. (max 30 tecken) I beskrivningen har du max 255 tecken. Man kan ta bort bocken i rutan Aktiv för att tillfälligt avaktivera avgiftsregeln. Urvalet definierar den delgrupp av personer som omfattas av denna avgiftsregel. Du anger urvalet på samma sätt som vid urval för reservationer.

I fältet Ny avgift anger du den lägre avgift som gäller för aktuellt urval.
Fälten Period, Inträffar och Daglig frekvens är inte aktuella för en spelavgift varför de är nedtonade. Spelavgift definieras av Artikeltypen = Spelavgift.

Läs Schemabeskrivningen i nerkanten som en kontroll på att du har gjort rätt i urvalet. Klicka på Spara för att spara avgiftsregeln.

Bra att tänka på...
• Det går bara att ange en lägre avgift än grundavgiften.
• Du kan skapa ett stort antal avgiftsregler med hjälp av ålderskategori och medlemskapstyp.
• En avgiftsregel kan inte styra om avgift är familjerabattgrundande.
• Skapar du nya medlemskapstyper eller ålderskategorier, måste du kontrollera om några avgiftsregler behöver kompletteras eller justeras.