Senast uppdaterad:

Skriv ut

Gruppbokningsadministratör i GIT

En ny funktion som kan underlätta för er med många gruppbokningar nu kan spelarna göra en del av jobbet själva vilket kan underlätta för er på klubb.
När du bokar en gruppbokning kan du ange en gruppbokningsadministratör som är en person med Golf-ID. Det är den första personen som du bokar in på gruppbokningen.

När du gör det skickas ett mail till gruppbokningsadmin med information. Det finns en mall-text som du redigerar, du bestämmer själv vilka regler som gäller på din klubb.

Gruppbokningsadministratören loggar in sig på Min Golf och hittar på första sidan länk till en sida där hen kan redigera sina gruppbokningar. Lägga till spelare, flytta om spelare i bollarna och ta bort sig själv från alla starttider utom en.

 

Gör inställningar i mailet till gruppbokningsadmin Visa

Det gör du under menyvalet Inställningar » Klubb- och webbinfo

När du gör en person till gruppbokningsadmin så skickas ett mail till personen med vilka regler som gäller. 

Viktigt att du ställer in vilka regler som ska gälla på din klubb.

 

OBS! Justering i mejlet som skickas till gruppbokningsadministratör

Just nu blir det inga radbrytningar i mejlet när det når mottagaren. Det kommer att rättas så snart som möjligt. Under tiden finns en "workaround" som kan användas för att få ett mer läsbart mejl. Se bilden nedan.

Frågor och svar Visa

Fråga: Om klubben har tvingande betalning och utser en administratör som ska boka resten av spelarna. Får då gruppbokningsadministratören på Min Golf betala för alla spelare hen bokar in?

Svar: Nej så fungerar det inte. Om jag som gruppbokningsadmin går in på bokningen på Min Golf och lägger till spelare x, y, z osv. så behöver jag inte betala några avgifter.